Īstenošanas vieta:
Jaunpiebalgas kultūras nams, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, Jaunpiebalgas vidusskola, Raunas kultūras nams, Rankas kultūras nams
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta izmaksas:
4800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts “Emīls Dārziņš dejā” tiek īstenots ar mērķi paplašināt un izkopt izpratni par deju kultūras daudzveidību, apvienojot to ar novadnieka Emīla Dārziņa daiļradi. Izcelt komponista daiļrades un dejas nozīmību mākslā Jaunpiebalgas novada un tuvākās apkaimes novadu iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem, īstenojot vairāku žanru deju radošās darbnīcas. Deju darbnīcās tiks veidota dejas “saruna” – stāsts, izrāde par sabiedrībā esošām sociālām tēmām. Apvienojoties dejai un novadnieka Emīla Dārziņa, kuram šogad apritētu 145 gadi, mūzikai, īstenosies mazie deju svētki Jaunpiebalgā.

Projektā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: astoņas dažādu žanru – laikmetīgās, modernās, džeza, klasiskās, Baltijas tautu tradicionālās, balles, hiphop, deju ritmikas – deju radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem 3 dienu garumā. Darbnīcās to dalībnieki Latvijā atzītu speciālistu vadībā gatavos un veidos horeogrāfijas dejas uzvedumam. Noslēguma pasākuma ietvaros paredzēta visu astoņu dejas žanru apvienošanās kopīgā dejas uzvedumā, ko pavadīs E. Dārziņa mūzika.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst prioritātei "Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana".

Vidzemes reģiona mērķauditorija – šajā gadījumā skolas vecuma jaunieši – tiek iesaistīti meistarklasēs profesionālu un Latvijā atzītu deju pedagogu vadībā. Turklāt iniciatīva par vēlmi pilnīgi apgūt dažādu žanru dejas nākusi no pašu jauniešu vidus.
– Pasākuma “Emīls Dārziņš dejā” laikā paredzētās Baltijas tautu tradicionālās dejas radošajā darbnīcā tiek saglabāts, pārmantots un popularizēts Vidzemes kultūras mantojums.
– Projekta ietvaros tiek popularizēts, saglabāts un pārmantots visas Latvijas mūzikas kultūras mantojums – Emīla Dārziņa daiļrade.
– Notiek radošas industrijas – deju mākslas – attīstība.

– Vidzemes reģiona iedzīvotāji tiek iesaistīti dejas kultūras un E. Dārziņa mūzikas matojuma apzināšanā, kopšanā un tā paplašināšanā, iesaistot un informējot iedzīvotājus par iespēju brīvprātīgi apmeklēt dejas izrādi.
– Projekts atbilst Latvijas simtgades projektu cikla “Latvijas skolas soma” principiem, jo dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs.

 

Foto: no projekta "Piebalga dejo" arhīva
Foto autore: Agnese Ērkšķe