Īstenošanas vieta:
Cēsu Sv. Jāņa baznīca, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca, Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīca
Iesniedzējs:
Biedrība "Latvijas Brass asociācija"
Projekta izmaksas:
5300.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Latvija ir bagāta ar daudziem skaistiem un vēsturiskiem dievnamiem. Kvintets BRASS.EDU ar koncertu ciklu “Mūzika Vidzemes dievnamos” sadarbībā ar Vidzemes reģiona ērģelnieci Līgu Ivāni, Vidzemes dievnamos sniegs klausītājiem patiesu muzikālo baudījumu. Vēsturiski, metālpūšaminstrumentu kvinteti ir muzicējuši dievnamos, piesaistot un izglītojot klausītājus ar sava laika komponistu jaunradītiem skaņdarbiem, līdz ar to ir ļoti nepieciešams šo tradīciju atdzīvināt un dot iespēju iedzīvotājiem baudīt metālpūšamintstrumentu un ērģeļmūzikas spēles tradīcijas. Koncerti dievnamos būs papildināti ar izglītojošiem vēstures stāstiem par senajām ērģeļmūzikas tradīcijām, metālpūšamintstrumentu spēles tradīcijām un novada  ērģeļu izcelsmi. Koncerts paredzēts izglītojošs sabiedrībai un dažādām paaudzēm ar ievirzi uz metālpūšaminstrumentu un ērģeļu tuvāku iepazīšanu.

Projekta mērķis ir iedzīvināt metālpušaminstrumentu un ērģeļu mūzikas koncertu Latvijas dievnamos, akcentējot ērģeļu mūzikai raksturīgo skanējumu un sniedzot klausītājiem ne tikai muzikālu baudījumu, bet arī vēsturisku ieskatu par Vidzemes novada  ērģeļu izcelsmi, attīstību un būvi, kas ir ļoti nozīmīga kultūrvides daudzveidības saglabāšana un attīstība Latvijas novados.

Projekta atbilstība Vidzemes kulrūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst 2020. gada prioritātei - nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana - tradīcijas vietējā kopienā. Koncertu ciklu "Mūzika Vidzemes dievnamos" papildinās dažādās kultūras norises Vidzemes novadā, lai pilsētu un novadu iedzīvotājiem un viesiem būtu iespēja dzirdēt koncertā ērģeļu mūziku kopā ar kvintetu BRASS.EDU, kurā apvienojušies mūziķi no Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un dažādiem vadošajiem Latvijas orķestriem.

Foto: BRASS.EDU 
Foto autors: Jānis Retenais