Īstenošanas vieta:
Cēsis
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Ekspozīcijas "Sirdspaziņas ugunskurs" atbalsta fonds"
Projekta izmaksas:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Jau vairāk kā gadu Cēsu vecpilsētā ikvienu interesentu gaida ekspozīcija “Sirdsapziņas ugunskurs”. Iekārtota autentiskā padomju okupācijas laika vidē – bijušajā milicijas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā, ekspozīcija skaidro Latvijas okupācijas vēsturi no 1939. līdz 1957. gadam un iepazīstina ar nacionālo pretošanos kādreizējā Cēsu apriņķa teritorijā – šodien Centrālvidzemē.

Ekspozīcijā ir pieejama Cēsu apriņķa karte, uz kuras atzīmēti 189 ar nacionālo pretošanos un politiski represēto piemiņas saglabāšanu saistīti fakti. Karte ir interaktīva un ļauj katru faktu izzināt dziļāk. Tā sniedz unikālu ieskatu nacionālās pretošanās kustības norisē Vidzemes centrālajā daļā, atklāj kāda un cik daudzveidīga tā bijusi, kā arī ļauj uzzināt, kas bija tie, kas pretojās, un no kurienes informācija par pretošanās faktu iegūta. Katra pagātnes liecība par nacionālās pretošanās norisi šajā posmā ir ļoti nozīmīga, jo vēstures izpēti apgrūtina profesionālu okupācijas vēstures pētnieku trūkums, bet laiks rit, šīs vēstures liecinieki un viņu tuvinieki aiziet mūžībā.

Ekspozīcija ir turpmākajai vietējās vēstures izpētei svarīga atbalsta vieta, kur ne vien rodama ar nacionālo pretošanos saistīta informācija, bet ir arī iespējams dalīties ar savām liecībām par pretošanos. Kopš ekspozīcijas atklāšanas  šo iespēju izmantojuši vairāki apmeklētāji, un ir izdevies apzināt gandrīz vairākus desmitus jaunu faktu. Projekta iecere paredz papildināt ar karti, tādējādi padarot tos publiski pieejamus apmeklētājiem.  

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Liecības par nacionālo pretošanos un ar to saistītās piemiņas vietas ir nozīmīga mūsu kultūras mantojuma daļa. Interaktīvā karte ekspozīcijā “Sirdsapziņas ugunskurs”, kas papildināta ar līdz šim nepubliskotu informāciju par nacionālo pretošanos un mūsu līdzcilvēku rūpēm, glabājot tās piemiņu Centrālvidzemē, nodrošina šī mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību, tādējādi stiprinot mūsu valstsgribu un vairojot izpratni par stereotipiem, aizspriedumiem un mītiem joprojām apvīto Latvijas okupācijas vēsturi un mantojumu.

Foto: Nodibinājums "Ekspozīcijas "Sirdspaziņas ugunskurs" atbalsta fonds"
Foto autors: Alens Opoļskis