Īstenošanas vieta:
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Iesniedzējs:
BDR "Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība"
Projekta izmaksas:
3090.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2020. gadā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija atzīmēs savas pastāvēšanas 110 gadu jubileju. Projekta „Gaismā cauri gadsimtam – mūsu skolas stāsti” mērķis ir, sagaidot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 110. jubileju, sagatavot un izdot grāmatu “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 110” un noorganizēt šīs grāmatas atvēršanas svētkus Alūksnes Kultūras centrā.

BDR “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības” projekts “Gaismā cauri gadsimtam – mūsu skolas stāsti” atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm - nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana vietējā kopienā (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un vietējās kopienas tradīciju saglabāšana un popularizēšana), kā arī sabiedrības iesaiste kultūras procesu veidošanā (bērnu, jauniešu, pedagogu, darbinieku, absolventu iesaiste) un brīvprātīgais darbs.

Projekts tiks īstenots Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.

Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums – EUR 3090.00.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

BDR "Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrības" projekts "Gaismā cauri gadsimtam - mūsu skolas stāsti" atbilst Vidzemes kultūras programmas prioritātēm - nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un vietējās kopienas tradīciju saglabāšana un popularizēšana), kā arī sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā (bērnu, jauniešu, pedagogu, darbinieku, absolventu iesaiste) un brīvprātīgais darbs.  

Foto autors: Ivars Vīksna