Īstenošanas vieta:
Valmieras muzejs, Valmieras Kultūras centrs, Strenči, Kocēni, Mazsalaca, Smiltene
Iesniedzējs:
Valmieras Kultūras centrs
Projekta izmaksas:
2720.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1800,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Kokle skan cauri aizlaikiem. Kokle ir saikne ar sevi un savām saknēm, ļaujot saklausīt mūžības elpu laikā, vietā un telpā.

Projekta “Gara gaisma” mērķis ir tradicionālā, nemateriālā kultūras mantojuma padziļināta iepazīšana, apgūšana un radoša attīstīšana Vidzemes novada iedzīvotājiem, no iesācējiem līdz lietpratējiem. Projekta ietvaros plānotas trīs dažādas aktivitātes:

1. Atvērtas radošās dienas (instrumenta diena, kokles spēles diena, dziedāšanas diena). Instrumenta radošās darbnīcās ar kokļu meistariem uzzināsim par kokļu veidiem, darināšanu, materiāliem, stīgām, skaņošanu, remontēšanu. Radošās kokles spēles meistarklasēs attīstīsim un izkopsim koklēšanas prasmes. Tradicionālās dziedāšanas meistarklasēs strādāsim ar elpošanas, dikcijas, dziedāšanas tehnikām;

2. Video “Gauja tecēj’ skanēdama”. Uz latviešu tautas dziesmu pamata kokles spēles meistare Zane Sniķere veido stilizētu tautasdziesmas apdari par Gauju, tēvu zemes mīlestību, dabas skaistumu, ko izpilda Valmieras Kultūras centra Etno kokļu kopa, lai sociālajos tīklos popularizētu Vidzemes dabas ainavu, koklēšanu, tautasdziesmu kā nemateriālā kultūras mantojuma svarīgu sastāvdaļu un popularizētu pašdarbību kā tautas garīgā kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāk nodošanas veidiem;

3. Valmieras Kultūras centra Etno kokļu kopas koncerti Vidzemes reģionā - Valmierā, Strenčos, Kocēnos, Mazsalacā, Smiltenē - kokles spēles popularizēšanai. Koncerti notiek bez maksas.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “Gara gaisma” atbilst Vidzemes kultūras programmas prioritātēm:

1. Radošās iniciatīvas. Projekta ietvaros norisināsies kokļu spēles meistarklases, kuras sekmēs jaunu zināšanu apguvi, arodu prasmju izkopšanu, pieredzes apmaiņu gan meistarklašu vadītāju, gan dalībnieku vidē.

2. Nemateriālā kultūras mantojumasaglabāšana un popularizēšana. Ar projekta palīdzību tiks stiprinātastradīcijas vietējā kopienā. Ar video palīdzību sociālajos tīklos tiks popularizēta kokles spēle, Vidzemes dabasainava, vides kultūrvēsturiskais mantojums.

3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā. Meistarklases nodrošinās jauniešu un citu interesentu iesaisti, tāpat tiks veicināta jaunu dalībnieku piesaiste Valmieras Kultūras centra Etno kokļu kopai, potenciāli ar 2020./2021.gada veidojot atsevišķu jauniešu grupu.

Foto: Valmieras Kultūras centra arhīvs
Foto autors: Edgars Vaivads