Īstenošanas vieta:
Strenči
Iesniedzējs:
Strenču novada dome
Projekta izmaksas:
1200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir veicināt Gaujas plostnieku amata prasmju saglabāšanu un tālāk nodošanu, un popularizēt Gaujas plostnieku tradīciju kā Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma daļu, lai nodrošinātu tā ilgtspēju.

Mērķauditorija:

  • Strenču novadā dzīvojošie bērni un jaunieši;
  • vietējā kopiena;
  • plostniecības interesenti.

Projekta rezultātā tiks:

  • noorganizēta meistarklase “Plosta siešana”, lai apmācītu maksimums 20 interesentus plosta siešanā. Meistarklases vadītājs biedrības “Gaujas plostnieki” biedrs Jānis Vāvere.
  • noorganizēta publiska lekcija “Plostnieka stāsts”, ko vadīs bijušais kokmateriālu pludināšanas aroda praktizētājs Māris Ansis Mitrevics, lai veicinātu atpazīstamību un izglītotu sabiedrību par Gaujas plostnieku tradīciju.

Projektā paredzētas divas aktivitātes:

  • meistarklase “Plosta siešana” (13. maijā);
  • publiska lekcija “Plostnieka stāsts” (septembrī).

Projektā pieprasītais finansējums 1 200,00 EUR.

Projekta atbilstība Vidzemes Kulktūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020.prioritātēm
1.5.1. Radošās iniciatīvas - interesentiem būs iespēja apgūt plostnieku amata prasmes, mācoties siet plostu.
1.5.2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana - tiks pielietotas plostnieku amata prasmes, nodrošinot plostniecības tradīciju pēctecību, tālak nodošanu un saglabašanu mūsdienās meistarklases "Plosta siešana" ietvaros. Tiks organizēta lekcija par plostniecības tradīciju.
1.5.3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā - Strenču novada vidusskolas bērniem, jauniešiem un citiem interesentiem tiks rīkota publiska lekcija, kurā būs iespējams dzirdēt īsta plostnieka atmiņas stāstus un faktus par plostniecību.

Foto: Biedrība "Gaujas plostnieki"
Foto autors: Annja Ratniece