Īstenošanas vieta:
Valmieras Mūzikas skola, Valmiera
Iesniedzējs:
Valmieras pilsētas pašvaldība
Projekta izmaksas:
3950.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts VALMIERAS MŪZIKAS SKOLAI -100 "Starp nošu līnijām skolotāju dzīve"

Grāmata VALMIERAS MŪZIKAS SKOLAI - 100 “Starp nošu līnijām skolotāju dzīve” ir veltījums Valmieras Mūzikas skolai - pirmajai Mūzikas skolai Latvijā (dibinātāja -  pianiste Anna Ķirpīte, saņemot komponista Jāzepa Vītola atbalstu), un tiek veidota kā galvenais notikums skolas 100. gadadienā. Mērķis ir radīt apjomīgu, antropoloģisku pētījumu (autore Agita Mačuka, plānotais apjoms – 500 eksemplāri), kur apkopoti 40 Valmieras Mūzikas skolotāju dzīvesstāsti, tā izceļot Valmieras Mūzikas skolas simtgades notikumu un akcentējot skolotāju ieguldījumu Vidzemes reģiona kultūrtelpas bagātināšanā 100 gadu garumā.
 
Paredzamie rezultāti:
• Nodrukāts un izdots antropoloģisks pētījums par godu Valmieras Mūzikas skolas simtgadei, vienkopus apkopojot 40 Valmieras Mūzikas skolas skolotāju stāstus;
• Saglabāts un popularizēts Valmieras pilsētas nemateriālais kultūras mantojums, veicināta iedzīvotāju interese par lokālajām, nemateriālajām kultūras vērtībām;
• Izcelta mutvārdu stāstījuma nozīme nacionālā un lokālā kultūras mantojuma izpētē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Grāmatas VALMIERAS MŪZIKAS SKOLAI - 100 "Starp nošu līnijām skolotāju dzīve veidošana sasaucas ar KKF projektu prioritāti "Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība."

Grāmatā tiks iemūžināts Valmieras Mūzikas skolas skolotāju dzīves gājums, atsegti novadpētnieciski, vēsturiski piesātināti Vidzemes mūziķu stāsti, iemūžinot arī nemateriālo mantojumu (atmiņas) par pirmajām dziesmām, tautas dziesmām, piedzīvotajiem skatuves un kultūras notikumiem kā arī izceļot mūzikas un mākslas iestāžu vēsturi.

Grāmata ir vienots nemateriālā kultūras mantojuma pētījums, kas saglabāts izdevumā. Publicitātes plāna ietvaros izdevumu plānots dāvināt visām Vidzemes novada bibliotēkām, Valmieras Mūzikas skolai, Valmieras un Cēsu Tūrisma informācijas centriem u.c.

Mūzikas pedagogu dzīvesstāsti ir Vidzemes kultūrainavas, mutvārdu vēstures pētījums un grāmatas formātā iegūtie rezultāti popularizēs Vidzemes izglītības un kultūras iestādes, mūzikas skolotāja, mūziķa profesijas svarīgumu cilvēka attīstībā. Veidotais pētījums, nodrukāts grāmatā ar iegūtajiem novērojumiem, būs informatīvi pieejams visās Mūzikas skolās un vidusskolās, kuru vēsture ir iekļauta un tiek modelēta šajā pētījumā (Valmieras Mūzikas skola, A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Alūksnes Mūzikas skola, J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija u.c.).

Foto: Valmieras pilsētas pašvaldība 
Foto autors: Aivis Stračinskis