Īstenošanas vieta:
Priekuļu novads
Iesniedzējs:
SIA "Sava Grāmata"
Projekta izmaksas:
1116.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Grāmata “Ko nezina sfinksa” ir domāta, lai tuvinātu lasītāju literatūras un dzejas izpratnei, pievērstu uzmanību Latvijas dabai, norisēm sabiedrībā, kā arī parādīt negatīvās parādības mūsu dzīvē.

Grāmatas unikalitāte slēpjas tajā, ka vienā grāmatas lappusē ir publicēts dzejolis, bet pretī atstāta balta lapa. Šajā lapā lasītājs var izpaust savas domas par izlasīto, uzrakstīt savus dzejoļus, uzzīmēt attēlu vai karikatūru, kā arī cilvēki ar muzikālo izglītību ai dziesmu tekstiem var ierakstīt melodiju. Tas cilvēkiem liks uzmanīgāk izlasīt katru dzejoli to pārdomāt, kā arī izpaust savas radošās spējas. Tādā veidā ir iespējas atklāt Latvijai jaunus talantīgus dzejniekus, rakstniekus vai komponistus. Vecāka gada gājuma cilvēki baltajās lapās var ierakstīt savas atmiņas tā atstājot garīgo kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. Par grāmatas mērķauditoriju var kļūt visa vecuma cilvēki. Jaunībā bieži šķiet, ka nav vērt dzīvot, jo ir aizgājis mīļotais cilvēks izirušas attiecības. Tādos brīžos daudzi meklē savu jūtu apliecinājumu dzejas grāmatās. Ja šādā brīdī kādā dzejolī viņš saskata līdzību ar to ko pats pārdzīvo. Viņam ir iespējas to aprakstīt “baltajās lapās”. Ja blakus nav tuva cilvēka kam uzticēties. Tas var palīdzēt atbrīvoties no spriedzes, sakārtot domas un izvairīties no neadekvātas rīcības. Grāmata var palīdzēt ārzemēs dzīvojošiem tautiešiem, padomāt par atgriešanos dzimtenē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Pievērst lasītāja uzmanību dzejai un tās labākai izpratnei. Parādīt Latvijas dabas skaistumu, pievērst cilvēka uzmanību saudzīgai attieksmei pret dabu un tās sargāšanai. Dot iespēju lasītājam līdzdarboties autoram, tādā veidā uzdrošināties atklāties sev un citiem. Likt ārzemēs esošiem tautiešiem pārdomāt par Latvijā pamestām ģimenēm un mājām atgādināt visu to skaisto, ko viņi ir atstājuši dzimtenē un ātrāk atgriezties savās sētās.

Ilustrācija: Iluta Koidu