Īstenošanas vieta:
Gulbenes novada kultūras centrs un novada pagasti
Iesniedzējs:
Gulbenes novada Kultūras pārvalde
Projekta izmaksas:
5294.09 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2700,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir dot iespēju Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu (tautisko deju, vokālo ansambļu, koru, folkloras kopu un amatierteātru) dalībniekiem apgūt jaunas prasmes savā pašdarbības jomā, iedvesmoties un satikt profesionālus, radošus, Latvijā atzītus un zināmus nozares speciālistus, kas iedos tik ļoti vajadzīgo motivāciju darboties amatiermākslā un kopt dziesmu un deju svētku tradīcijas vietējā kopienā.

Projekta ietvaros plānots organizēt 16 meistarklases (8 vokālās meistarklases koru, ansambļu un folkloras kopu kolektīviem, 4 klasiskās dejas meistarklases tautisko deju kolektīviem un 4 amatierteātriem), kuru laikā ar kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem strādās Latvijā atzīti kultūras cilvēki, mūzikas, dejas un teātra mākslu speciālisti, daloties savā profesionālajā pieredzē, aktualitātēs un tendencēs, parādot jaunas tehnikas, vingrinājumus un praktiskos uzdevumus, kas noderēs dalībniekiem attīstīt savas prasmes un talantus, bet kolektīvu vadītājiem padarot saistošāku un interesantāku regulāro mēģinājumu struktūru ar jaunām metodēm un elementiem.

Projekta rezultātā ir Give and get principa esamība – lauku teritorijās amatiermākslas kolektīvi ir sabiedrības aktīvākā daļa, nereti visa vietējās kopienas kultūras dzīve balstās uz viņu pleciem. Meistarklases dos spēku turpināt būt un palikt šai radošajai un aktīvajai sabiedrības daļai, kas kopj vietējās tradīcijas un kultūras procesus un iedvesmo pārējo sabiedrības daļu iesaistīties kultūras dzīves veidošanā.  

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm: 1) Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process – amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, kas dzied koros, ansambļos un folkloras kopās, tautisko deju dejotāji un amatierteātru aktieri, ir Gulbenes novada sabiedriski aktīvākā daļa, tie ir mūsu dziesmu un deju svētku dalībnieki, kuri ikdienā kopj un uztur latviskās tradīcijas un ļauj mums visiem saglabāt un lepoties ar mūsu latvisko identitāti. Lai iedvesmotu amatiermākslas kolektīvu dalībniekus un nodrošinātu latvisko tradīciju saglabāšanas ilgtspēju, šī projekta ietvaros organizētās meistarklases dos tik ļoti vajadzīgo motivāciju darboties ar lielāku entuziasmu arī turpmāk.

2) Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, meistarklases, pieredzes apmaiņa – vokālās, klasiskās dejas un amatierteātru aktieriem paredzētās meistarklases ir iespēja lauku reģionos dzīvojošajiem cilvēkiem iedvesmoties un attīstīt savas prasmes, tiekoties ar mūzikas, dejas un teātru mākslu profesionāļiem, sabiedrībā atzītiem un zināmiem speciālistiem.

Foto: Gulbenes novada pašvaldības foto arhīvs