Īstenošanas vieta:
Smiltene, Valka, Seda. Jērcēnu, Plāņu, Vijciema un Grundzāles pagasti
Iesniedzējs:
SIA "Reģionu mediji"
Projekta izmaksas:
2911.40 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1400,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Lai kaut ko mīlētu un saudzētu, iepriekš tas ir jāierauga un jānovērtē. Tieši tāds ir laikraksta “Ziemeļlatvija” projekta  “Informējot iedvesmojam” mērķis. Mēs gatavosim publikācijas laikrakstā un “Ziemeļlatvijas” portālā un sociālajos tīklos par skaisto un nozīmīgo mums apkārt, sniedzot izsmeļošu informāciju un rosinot uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem palūkoties citām, jau zinošākām acīm.

Bieži mēs paejam garām vēstures vērtībām, jo maz par tām zinām. Mēs veidosim aizraujošus stāstus  par būtiskām mūsu novadu dabas un kultūras pērlēm, tādām kā Aumeisteru muiža, Ielīcām, Grundzāles muižu un tās ūdenstrieci, kas ir liels retums Latvijā. Aicināsim iepazīt firsta Līvena mantojumu Smiltenē, kā arī aicināsim dabas mīļus izstaigāt 8 kilometrus garo Oliņu taku un ieraudzīt Sedas purva maģiju zinošu gidu pavadībā.

Projekta iznākums būs 7 atvērumi laikrakstā laikā no jūnija līdz decembrim, publicējot tos arī portālā un sociālajos tīklos ar žurnālistu veidotu unikālu stāstu par bagātībām mums blakus. Plašā auditorija un saistošs informācijas pasniegšanas veids veicinās zināšanas un interesi par aprakstītajiem objektiem. Mācīsimies mīlēt dabas un kultūras mantojumu kopā!

Aprakstot kultūras un dabas vērtības, kas ir mūsu novados, mērķis ir veicināt cilvēkus apmeklēt vietējos objektus.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst prioritātēm:

– Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana

– Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā

Tas ietver sevī kultūrainavas izpēti un popularizēšanu, izpratnes veidošanu, objektu un informācijas pieejamību par to.

 

Foto: SIA "Reģionu mediji"