Īstenošanas vieta:
Sarkaņi, Madonas novads
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvalde
Projekta izmaksas:
3136.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis: Izveidot inovatīvus vides objektus, popularizējot Vidzemei raksturīgu vienotu dabas un kultūras mantojumu, izmantojot arodu prasmes.

Realizējot projektu tiks izveidoti un uzstādīti četri vides objekti, kuru idejas ņemtas no krājuma materiāliem.Tie kalpos ne tikai kā apskates objekti, bet arī katram no viņiem paredzēts praktisks pielietojums. Ieguvēji noteikti būs bijušie skolēni un viņu tuvinieki, kas šeit ierodas no visdažādākajām Latvijas un plašās pasaules vietām. Tāpat interesenti, kas vēlēsies ielūkoties skolas telpās, kur savulaik mācījušies slaveni kultūras cilvēki - aktrise Olga Dreģe, kordiriģents Valdis Breģis, tāpat ar Sarkaņiem saistās muzikologa Jēkaba Vītoliņa un rakstnieka Viktora Eglīša dzīve.

Realizējot projektu, ievērojami mainīsies skolas ēku kompleksa pieguļoša teritorija, jo arī neiegriežoties pašās ēkās, jebkurā laikā, kaut nedaudz būs iespēja iejusties vēsturiskajā atmosfērā, kas liecina gan par mūsu tautas vēsturi un tradīcijām, gan arī par šodienu un tās cilvēkiem, kas aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē, piedāvājot to dažādot ar savu veikumu, lai vieta, kurā dzīvojam kļūtu skaistāka, atpazīstamāka un interesantāka ikkatram. Tāpat realizētais projekts būs pierādījums tam, ka veiksmīgi sadarbojoties vietējai sabiedrībai, vienmēr var atrast veidu kā radīt ko jaunu un neparastu. Un neapšaubāmi svarīgi arī tas, ka turpinās skolas stāsts, kas ir ne tikai atskats vēsturē, bet vērsts uz nākotni un veiksmīgi realizētām jaunām idejām.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Realizējot projektu “Inovatīvi objekti mūsdienu amatniecībā un amatniecības mantojuma vidē”, tiks izveidoti četri vides objekti, kas popularizēs nemateriālo kultūras mantojumu, izmantojot arodu prasmes, iesaistot vietējo sabiedrību un popularizējot informācijas pieejamību. Tiks nodrošināta pieredzes apmaiņa un kultūrainavas izpratnes veidošana, lai to varētu ne tikai vērot, bet arī izmantot, piedaloties dažādās interaktīvās nodarbībās.

Foto: Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvalde
Foto autors: Agnese Silupa