Īstenošanas vieta:
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Iesniedzējs:
Madonas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
4126.70 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts paredz izveidot interaktīvu izstādi “Stāsti no krājuma”, kuras piedāvātais vēstījums būs cieši saistīti ar Madonas tuvāko apkārtni un tās iedzīvotājiem 20. gs. periodā, sagatavojot lielformāta fotogrāfijas ar muzeja krājumu priekšmetiem un to unikālajiem stāstiem.

Ilgtermiņā - sagatavot ceļojošu izstādi, kuru piedāvāsim eksponēt dažādos Latvijas pilsētu muzejos, izglītības un kultūras iestādēs skolās, publiskās vietās, kā arī Madonas pilsētas sadraudzības pilsētās citās valstīs - Vaije Vācijā, Anikšči Lietuvā, Rapla Igaunijā, Tromso Norvēģijā u. c. Izstāde iepazīstinās sabiedrību ar muzeja krājumu kā vispusīgu un nozīmīgu kultūrvēsturisku liecību krātuvi Latvijas vēstures kontekstā, veicinās muzeja krājuma materiālu popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, vairojot sabiedrības zināšanas, raisot emocijas un mainot viņu uzskatus par pasauli. Veicinās sabiedrības piederības sajūtu savai valstij, popularizējot muzeja krājumu un iepazīstinot sabiedrību ar bagāto kultūras vēstures mantojumu. Tā integrēs sagatavoto materiālu topošajā ekspozīcijā “Madonas novada vēsture 14. - 21. gs.”

Izstādē “Stāsti no krājuma” sastāvēs no 20 A0 izmēra foto, kurās fiksēti atlasītie krājuma priekšmeti un personas, kuri saistīti ar šīm vērtībām, un 20 A3 teksta planšetes. Par katru no priekšmetiem būs stāsts/ vēstījums, kurus būs iespēja noklausīties trīs valodās – latviešu, krievu, angļu, ar audio gida ierīces palīdzību, ievadot audiofaila numuru, kas izvietoti muzejā pie katra no darbiem.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Viena no nācijas galvenajām prioritātēm ir apzināt un saglabāt savu kultūras un vēstures mantojumu. Muzeji ir  šo vērtību glabātāji un popularizētāji. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs dibināts 1944. gadā. Muzeja krājums ir viens no lielākajiem Vidzemes reģionā un sastāv no astoņām kolekcijām. Krājums ir daudzveidīgs un to veido vairāku paaudžu cilvēku, viņu dzimtu liecības un stāsti par vēsturi, dabu, tradīcijām un ļaudīm, literatūru, mākslu. Septiņdesmit piecu gadu laikā muzeja krājumā nonākušas vairāk kā 130000 vienības. Tās ir gan ar vairāku gadsimtu senu vēsturi, gan mūsdienu liecībām. Cilvēku krātie un muzejam dāvinātie materiāli raksturo ne vien to īpašniekus un darbību, bet paver plašu skatu uz laikmetu kopumā, dod vietu pētnieciskam darbam, izstādēm un publikācijām. Ikviena muzeja krājumā esošā vienība ir  daļa no Latvijas unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma, stāstot par novada vēsturi un veidojot iedzīvotāju nacionālopašapziņu un piederības sajūtu.

Foto: Madonas novada pašvaldība/ Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs