Īstenošanas vieta:
Zeltiņi
Iesniedzējs:
Zeltiņu tautas nams
Projekta izmaksas:
1840.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

“Vieds” mūsdienās kļuvis par sinonīmu augstām tehnoloģijām, bet tās neaizstāj viedo sirmgalvju prasmes, dzīves gudrību un cilvēcisko siltumu dzīvajā saskarsmē.

Zeltiņi ir kalniem, mežiem, ezeriem, senām ēkām bagāta vieta, kur katrai ir savs nosaukums un stāsts, ko zina un atceras visvecākie  vietējie iedzīvotāji. Starp viņiem ir talantīgi stāstnieki, kas spēs ieinteresēt jauno paaudzi tos uzklausīt, kopā doties ekskursijā, lai dabā redzētu katru no stāstos minētajām vietām. Apmeklētās vietas un objekti kopīgiem spēkiem iespēju robežās tiks sakopti.

Zeltiņos ir izcilas kulināres un rokdarbnieces, katrai ir savas senās receptes un īpašie dūraiņu raksti. No viņām bērni un jaunieši mācīsies gatavot gadskārtu svētku ēdienus un noformējumus, kas veidoti no dabas materiāliem. Jaunieši iemācīsies gatavot ēdienus, kas  tiek celti galdā latviešu tradīciju svētkos. Jaunieši iegūs jaunas zināšanas un prasmes, bet vecākās paaudzes ļaudis jutīsies noderīgi un vajadzīgi, tas viņiem ir svarīgi. Nodarbībās būs iespēja piedalīties bērniem un jauniešiem, kā arī vecākās paaudzes cilvēkiem no dažādiem Vidzemes novadiem. Projekta nodarbības tiks dokumentētas rakstu, foto un video materiālā, kas kalpos kā paliekoša vērtība un tiks nodota vēstures krātuves rīcībā, lai ar to var iepazīties tūristi no Latvijas un citām valstīm.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

“Vieds” mūsdienās kļuvis par sinonīmu augstām tehnoloģijām, bet tās neaizstāj viedo sirmgalvju prasmes, dzīves gudrību un cilvēcisko siltumu dzīvajā saskarsmē. Tādēļ darbīgie Zeltiņu pagasta seniori savas zināšanas, prasmes un talantus liks lietā, lai mācītu bērniem un jauniešiem izzināt sava pagasta vēsturiskās vietas un notikumus. Rosinās viņus kopt un saudzēt apkārtējo vidi. Mācīs latvisko gadskārtu ēdienu gatavošanu, rotaļas, dziesmas. Mācīs darināt gadskārtu svētku rotājumus no dabīgiem materiāliem. Nodarbībās varēs piedalīties ģimenes ar bērniem, kopīgi radītas lietas sagādā dubultu prieku. Nodarbībās piedalīsies arī pašdarbnieki un pašvaldības darbinieki. Tas sekmēs dažādu paaudžu iedzīvotāju un pašvaldības iestāžu sadarbību.

Foto: Zeltiņu tautas nams
Foto autors: Sandra Magaziņa