Īstenošanas vieta:
Cēsis
Iesniedzējs:
Biedrība "Youth for City – City for Youth"
Projekta izmaksas:
9950.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Mēs dzīvojam bagātā laikā, kas piepildīts ar piedāvājumiem, izvēlēm. Bērniem un jauniešiem ir plašas iespējas izvēlēties, kādus pasākumus, aktivitātes apmeklēt, kur piedalīties. Plašajā piedāvājumu klāstā lēnām piemirstas, ka mēs katrs varam iesaistīties un veidot kultūras dzīvi sev apkārt. Šo atgādinot, aicināsim kopā bērnus un jauniešus iesaistīties pasākuma Jauniešu diena 2020 veidošanā.

Šogad Jauniešu diena svinēs savu 18. jubileju. Tas ir vienlaikus liels un arī mazs skaitlis, un ir svarīgi šo tradīciju kopt, lai tā neizzustu, un veidot to vēl daudzveidīgāku. Lai to panāktu, neiztiksim bez jauninājumiem. Šogad Jauniešu diena tiks pārcelta uz jaunu vietu – Rožu laukumu, pašā Cēsu vecpilsētas sirdī. Jaunā vieta nes arī jaunas iespējas pārmaiņām – tiks saglabāts ierastais formāts – rīta daļa un vakara daļa, tomēr tā tiks papildināta un pilnveidota.

Projekta mērķis – saglabājot esošās tradīcijas un ieviešot jauninājumus, nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras saturu pasākumā “Jauniešu diena 2020”. Palielināt sabiedrības iesaisti brīvprātīgajā darbā un kultūras procesu veidošanā.

Tā rezultātā sabiedrībā tiks veidota piederības apziņa un līdzatbildība par notiekošajiem kultūras procesiem, bērni un jaunieši, kas iesaistīsies pasākuma veidošanā, apgūs vērtīgas zināšanas un prasmes, kas noderēs gan ikdienā, gan tālāk darba pieredzē, tiks bagātināta, papildināta, pilnveidota un svarīgi – saglabāta līdz šim jau 17 gadus esošā tradīcija – Jauniešu diena.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Arī mēs esam vienisprātis ar vidzemnieku vērtējumu par galvenajām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm un ticam, ka par tām ir jārūpējas. Par mūsu prioritāti esam izvirzījuši sabiedrības (īpaši bērnu un jauniešu) iesaisti kultūras procesu veidošanā, jo ticam, ka kopā mums ir liels spēks. Visās projekta aktivitātēs galvenie veidotāji būs tieši brīvprātīgie jaunieši, kuri tiks iesaistīt gan vislielākajos un sarežģītākajos darbos, gan vismazākajos. Papildus iesaistīsim dažādas organizācijas, uzņēmumus un iestādes, radot daudzveidīgu pasākuma programmu. Šogad Jauniešu diena svinēs savu 18. jubileju. Tā ir viena no senākajām Jauniešu dienām Latvijā un ticam, ka šī ir tradīcija, ko saglabāt, kopt un attīstīt. Radošums ir Jauniešu dienas svarīga sastāvdaļa. Tā ir iespēja apmeklētājiem iegūt jaunas zināšanas, piedalīties radošajās darbnīcās, meistarklasēs, iedvesmoties un ieklausīties citu pieredzē.

Foto: Cēsu novada Jauniešu māja