Īstenošanas vieta:
Jaunlaicenes muižas parks, Alūksnes novads
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
10868.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Iegūstot finansiālu atbalstu projekta “Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde” īstenošanai, Jaunlaicenes pagasta pārvalde spēs realizēt mērķa – Saglabāt Jaunlaicenes muižas parku kā vienotu dabas un kultūras mantojumu, izveidojot to par Vidzemes muižu kultūrainavas etalonu, nodrošināt kultūras norišu vietas un parka pieejamību sabiedrībai, popularizēt un veidot izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām – sasniegšanu.

Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns būs saskaņots dokuments, pēc kura vadoties, parka apsaimniekošana tiks ievirzīta zinātniski pamatotā, plānotā darbībā un neļaus nodarīt kultūras vērtībām neatgriezenisku kaitējumu, tas nodrošinās mērķtiecīgu finanšu līdzekļu piesaisti un ieguldījumus Jaunlaicenes muižas parka saglabāšanā, labiekārtošanā un pieejamības nodrošināšanā.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst prioritātei “Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”.

 

Foto: no Jaunlaicenes muižas muzeja arhīva