Īstenošanas vieta:
Vecgulbenes muiža
Iesniedzējs:
Gulbenes novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
3113.50 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2020. gadā no 20. – 25. jūlijam norisināsies trešais starptautiskais mākslas festivāls “Divi Jūliji”, kas veltīts Latvijas un Kaukāza lietišķās mākslas meistariem – Jūlijam Maderniekam (1870-1955) un Jūlijam Straumem (1874 – 1970), kuru saknes ir Gulbenes pusē.

Šogad, atzīmējot Madernieka 150. dzimšanas dienu, uzsvars likts uz mākslinieka mantojuma izpēti un apzināšanu. Arī šogad neatņemams festivāla bloks ir amatniecības un lietišķās mākslas iemaņu nodošana festivāla apmeklētājiem, tāpēc projekta “Jūlijs rada” mērķis ir:

  • Nodrošināt platformu tradicionālu, kā arī inovatīvu amatniecības un lietišķās mākslas zināšanu un prasmju nodošanai, veicināt jauniešu interesi un iesaisti muzeja organizētajās aktivitātēs.

Projekta mērķis tiks sasniegts, realizējot sekojošas aktivitātes:

  • Dzijas krāsošanas meistarklase 22. – 23.07. paklāju aušanas un dzijas krāsošanas eksperta Deniz Coskun vadībā, kurā iekļauta arī Straumes un Madernieka tehnikas un ornamentu izpēte un salīdzināšana, Austrumu motīvu un simbolu ietekme un atpazīšana;
  • Amatniecības un lietišķās mākslas darbnīcas 25.07.;
  • Brīvprātīgo jauniešu motivēšana un līdzdalība festivāla norišu organizēšanā.

Projekta rezultātā tiks paplašinātas Vidzemes reģiona iedzīvotāju prasmes un zināšanas amatniecībā un lietišķajā mākslā, veicināta izpratne par Straumes un Madernieka lietišķās mākslas mantojumu, kā arī radīta jauniešu interese par lietišķo mākslu, amatniecību, novada dižgariem un muzeja organizētiem pasākumiem.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta “Jūlijs rada” fokusā ir jaunu zināšanu un prasmju apguve lietišķās mākslas jomā, kas atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm, kas šogad kā atbalstāmas aktivitātes izceļ dažādas radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguvi, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņu, radošās industrijas. Amatniecības un lietišķās mākslas darbnīcu laikā apmeklētājiem būs iespēja gūt iemaņas dažādās tehnikās – filcēšanā, cianotipijā, auduma apdrukā, sietspiedē, linogriezumā, dzintara “sagūstīšanā” jeb mezglošanā un aušanā ar Viļumsona stellēm. Divu dienu garumā notiks mācības dzijas krāsošanā ar Kaukāza reģionam raksturīgajām krāsvielām.

Tāpat prioritātēm atbilstoša ir jauniešu iesaiste festivāla organizēšanā. Šogad vēlamies dot iespēju 10 jauniešiem līdzdarboties festivāla, īpaši radošo darbnīcu, nodrošināšanā, paplašinot priekštatus par muzeju kā tradīcijām un inovācijām bagātu telpu, kas nav tikai statiska vēstures atspoguļotāja, bet rada jaunas pieejas vēstures interpretēšanai.

Foto: Gulbenes novada pašvaldība
Foto autors: Elza Niedre