Īstenošanas vieta:
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads
Iesniedzējs:
Biedrība "Līdzās"
Projekta izmaksas:
800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 800,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Biedrība “Līdzās” saskaņā ar tās mērķiem vēlas iepazīstināt vietējo Kaives pagasta sabiedrību un plašāku sabiedrību ar kaivēnietes Ērikas Burakas dzeju, kas raksturo gan Kaives pagastu, gan pašus kaivēniešus, gan Ērikas ģimeni. Krājuma pievienotā vērtība ir mazmeitas Elīnas Doniņas gleznas, kuras raksturo un paspilgtina Ērikas dzeju kā arī ataino pagasta ainavisko vidi.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Vietējas nozīmes dzejnieces Ērikas Burakas dzejas krājuma izdošana paredz sabiedrības iesaisti kultūras procesu veidošanā – bērnu un jauniešu iesaisti, brīvprātīgu darbu, vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu – kultūrainavas izpēti un popularizēšanu, izpratnes veidošanu, objektu un informācijas pieejamību.

Foto: Biedrība “Līdzās”