Īstenošanas vieta:
Kalngale, Carnikavas novads
Iesniedzējs:
Biedrība "Kalngalieši"
Projekta izmaksas:
3300.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Kopš senajiem laikiem Kalngalē un tās apkārtnē ir saglabājušās daudzas pievilcīgas un vērtīgas kultūrvēsturiska liecības: Baltgalvju upurkalns, Prūšu kaps, Langas kanāls, Jūrsils un daudzas citas. Te sastopama arī dabas bagātība – retas orhideju sugas, te ir bagātas dzimtas ar senu vēsturi, kas piedzīvojušas gan priecīgos, gan skumjos brīžus Latvijas vēsturē. Kalngales cilvēki glabā atmiņas un zināšanas par vietējo kultūru, zvejniecības tradīcijām šajā piejūras reģionā, kā arī veicina tūristu pieplūdumu šajā Vidzemes nostūrī. Šī kultūrvēsturiskā bagātība ir jāiemūžina interesentiem pieejamā un vērtīgā medijā – grāmatā.

Projekta mērķi:
īstermiņā – veidot jaunu kultūrvēsturisku ieskatu Kalngales teritorijā, tās cilvēku un parādību raksturā;
ilgtermiņā – veicināt Kalngales, kā arī Carnikavas novada un Vidzemes reģiona piejūras atpazīstamību, tādējādi ceļot  labklājības līmeni ar tūrisma izaugsmi. Ilgtermiņā grāmata par Kalngales kultūrvēsturiskajām vērtībām attīstīs arī jaunākās paaudzes interesi par Latvijas un Vidzemes vēstures izpēti, iesaistīs tajā un iedrošinās. 

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Grāmata veicina vairākas iniciatīvas: 

  • Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu — saturā būs atmiņas un stāsti par tradīcijām Kalngales kopienā, svētkiem, gadskārtu ieražām, dziesmu un deju svētku tradīcijām;
  • Biedrība "Kalngalieši" grāmatas projektā iesaista sabiedrību — kultūras procesa veidošanā piedalās gan jaunāka, gan vecāka gadagājuma iedzīvotāji;
  • Teksts un attēli popularizēs un saglabās vienotu dabas un kultūras mantojuma izpratni, akcentēs kultūrainavas izpēti un informācijas pieejamību.

 

Foto: no Astras Pavlovskas arhīva