Īstenošanas vieta:
Valmieras Kultūras centrs
Iesniedzējs:
SIA "Laurs"
Projekta izmaksas:
2126.25 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Koncerts “Skaņas mirdzums” 2020. gada 17. septembrī, Valmieras Kultūras centra lielajā zālē, veltīts diriģenta Aivara Gaiļa 60 gadu jubilejai.

Koncertā piedalīsies jubilāra vadītie kori: Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta”, VEF Kultūras pils jauktais koris “Dzīne”, Artūra Gaiļa vadītais jauniešu stīgu kamerorķestris “B-Sharp”, kā arī diriģents Viesturs Gailis, solisti Laura Purena, Rihards Millers, Dainis Kalnačs, pianiste Inguna Puriņa.

Koncertā plānots atskaņot galvenokārt latviešu komponistu orģinālmūziku un tautas dziesmu apdares, kopā ar stīgu orķestri “B-Sharp” un solistiem paredzēts atskaņot Fr.Šuberta mesu Nr.2., kā arī fragmentus no P. Barisona kantātes “Brīnumzeme”.

Diriģents veido jubilejas programmu, lai koncertā pateiktos saviem domubiedriem, viņa vadīto koru esošajiem un bijušajiem dalībniekiem, kā arī klausītājiem par mijiedarbību, atbalstu, kas nemitīgi ir veicinājuši māksliniecisko ideju īstenošanu. Valmieras publika diriģentam ir īpaši tuva ne tikai tāpēc, ka tā ir viņa vadītā vīru kora “Imanta” mājvieta, bet ir pilsēta, kurā ilgus gadus ir strādājuši viņa tēvs Daumants Gailis un brālis Viesturs Gailis, un tieši Valmiera ir rosinājusi viņu sekot diriģenta profesijai.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

– Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana
– Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā

 

Foto: Valmieras Kultūras centrs