Īstenošanas vieta:
Vidzemes koncertzāle CĒSIS
Iesniedzējs:
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība
Projekta izmaksas:
5371.68 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 4000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu un Cēsu Kultūras un tūrisma centru rīkos jau tradicionālo jauno mūziķu koncertu “Vidzemes talanti”, kurā piedalīsies ap 20 spožākie Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņi – reģionāla, valsts un starptautiska mēroga konkursu laureāti. Koncerta galvenais mērķis ir sniegt iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru un veicināt talantīgo bērnu un jauniešu pilnveidi ceļā uz izcilību.

Koncerts “Vidzemes talanti” ne tikai sniegs iespēju labākajiem skolu audzēkņiem kopā ar orķestri uzstāties uz koncertzāles “Cēsis” Lielās zāles skatuves, bet tam ir un būs nenovērtējama nozīme viņu attīstībā. Pasākums palīdzēs piesaistīt jaunu auditoriju akadēmiskās mūzikas pasākumiem, piesaistīs jaunus audzēkņus Vidzemes reģiona mūzikas skolām un veicinās sabiedrības izpratni par klasisko mūziku.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst šādai Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātei "Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste." Koncerts "Vidzemes talanti" būs nozīmīgs jaunrades veicinātājs Vidzemes reģionā. Tas stiprinās sadarbību starp mūzikas skolām un pedagogiem, veicinās pedagogu pieredzes un zināšanu apmaiņas un tālāknodošanu bērniemu un jauniešiem. Koncerts būs lielisks instruments Vidzemes reģionu bērnu mūzikas skolu stiprināšanai un attīstībai. Tas būs stimuls katras bērnu mūzikas skolas izaugsmē, uzmanības un cieņas apliecinājums pedagogu augstvērtīgajam un pašaizliedzīgajam darbam, viņu ieguldījumam ne tikai bērnu izglītošanā un emocionālajā attīstībā, bet visa Vidzemes reģiona kultūras dzīves stiprināšanā. Koncerts "Vidzemes talanti" Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņiem sniegs iespēju gūt neatsveramu pieredzi, uzstājoties kopā ar profesionālu orķestri.     

Foto: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība
Foto autors: Elīna Eglīte