Īstenošanas vieta:
Valmieras Kultūras centrs
Iesniedzējs:
Valmieras Kultūras centrs
Projekta izmaksas:
2000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Īstenojot projektu, paredzēts izveidot koncertuzvedumu ciklu bērniem vecumā no 4–7 gadiem “Krāsainā pasaule”. Uzvedums palīdzēs attīstīt bērnos interesi par kultūras pasākumiem, zinātkāri, labestību un atbildību pret sevi un tuvākajiem. Koncertuzveduma laikā mazie skatītāji tiks iesaistīti, rosināti līdzdarboties.

Koncertuzdevuma cikla pamatu veidos krāsu pasaule, katrā ciklā apspēlējot vairākas krāsas un skaņas. Tas būs gan vizuāls, gan muzikāls baudījums mazajiem klausītājiem. Kopumā tiks izveidotas četras programmas. Programmas ilgums ~40 minūtes. Norises vieta – kamerzāle, ļaujot bērniem būt tuvāk notikumam.

Projektam noteikti šādi mērķi: veidot savā piedāvājumā izglītojošu, daudzveidīgu un interaktīvu koncertuzvedumu ciklu bērnu mērķauditorijai. Ar stāstos izspēlētajām situācijām, mūzikas un tradīciju apzināšanos, stiprināt piederības sajūtu savai valstij, veicinot izglītota kultūras patērētāja audzināšanu.

Sagaidāmie rezultāti: nodrošināta kvalitatīva kultūras programma, veicinot bērnu izglītošanu un ieinteresējot tos kultūras pasākumu patēriņā. Koncertuzvedumu apmeklējums – 560 klausītāji (4 uzvedumi, katrs tiek spēlēts 2 reizes, viena pasākuma apmeklējums – 70 cilvēki). Ir piesaistīta jauna auditorija Valmieras Kultūras centra pasākumiem. Radoši interesanta, veiksmīga un produktīva sadarbība ar projekta tapšanā iesaistītajām pusēm. Projekta rezultātā ir gūtas iemaņas turpmākai bērnu pasākumu producēšanai, padarot to par Valmieras Kultūras centra regulāru ciklu.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:
– Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Tiek radīts unikāls koncertuzvedumu cikls bērniem. Koncertuzveduma cikla ietvaros bērni tiks iepazīstināti ar latviešu tautas pasaku fragmentiem, dzejoļiem, tautasdziesmām, mūzikas instrumentiem, tai skaitā tradicionālajiem latviešu mūzikas instrumentiem.
– Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā. Projekta mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem vecumā no 4–7 gadiem, kā arī citi kultūras pasākumu interesenti.

 

Foto: no projekta vadītājas Evijas Dzvinko personīgā arhīva