Īstenošanas vieta:
Imanta Ziedoņa muzejs, Murjāņi
Iesniedzējs:
Imanta Ziedoņa Muzeja fonds
Projekta izmaksas:
3023.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Imanta Ziedoņa muzejs plāno radīt bērnu programmu ģimenēm ar bērniem četru līdz astoņu gadu vecumā. Tās mērķis ir izveidot īpaši bērniem veltītu interaktīvu skapi-lasītavu, kas rosinātu ģimeni uz kopā darīšanu un kopā radīšanu. Interaktīvā skapja-lasītavas saturs tiks veidots radošu uzdevumu formātā tā, lai ar vecāku atbalstu bērnam būtu iespēja darīt pašam. Jaunais cilvēks, atbilstoši viņa vecuma spējām varēs apgūt dažādas amata prasmes, vairāk uzzinās par Latvijas teritorijā, jo īpāši Vidzemē esošajām un bijušajām mutvārdu tradīcijām un to kopšanu, par svētku svinēšanas nepieciešamību un svētku nozīmi, kā tādu mūsu sabiedrībā, uzzinās, kā pasauli ir redzējis Imants Ziedonis, tiks aicināts ar ģimeni veidot jaunas tradīcijas, kopā ar ģimeni apgūs lasīšanas daudzējādo dabu.

Interaktīvais skapis-lasītava atradīsies Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos, tajā ietverto uzdevumu un vizuālā risinājuma izstrāde tiks īstenota, ņemot vērā:
- Ziedoņa muzeja esošo vidi (klēts, savulaik atvesta no Ziemeļvidzemes) - grāmatā “Es, Cilvēks, Pasaulē” paustās vērtības (cilvēka morālās, ētiskās dabas un personības attīstība, kas lielā mērā balstās latviešu tautasdziesmās paustajās vērtībās)
- bērnu interesi un nepieciešamību darboties praktiski un apgūt jaunas prasmes dažāda veida un līmeņa amatniecības arodos,
- gadskārtu un cita veida svētku svinēšanas tradīcijas,
- cilvēka un dabas pasaules vienotības ideju,
- pirmsskolas vecuma bērna izaugsmes vajadzības.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta rezultāts radīts mērķauditorijai: bērni un ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā. Interaktīvais skapis-lasītava veicinās jaunu zināšanu apguvi radošā formātā, nodos praktiskās zināšanas par senajiem arodiem un mutvārdu tradīcijām, svētku svinēšanu un to nozīmi. Veicinās bērna personības attīstību Imantam Ziedonim tuvās morālētiskajās kategorijās un idejās.

Foto autors: Velga Vītola