Īstenošanas vieta:
Oleru muiža, Jeru pagasts, Rūjienas novads
Iesniedzējs:
Biedrība "Oleru muiža"
Projekta izmaksas:
2080.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Līdz ar augošo interesi par ekoloģiju un kultūras mantojuma saglabāšanu ir augusi arī interese par tradicionālo krāsu izgatavošanu un lietošanu. Īpaši aktuāla šo krāsu lietošana ir tradicionālajā būvniecībā.

Meistarklases mērķis ir sniegt vēsturisko ēku apsaimniekotājiem un citiem interesentiem zināšanas par mūra fasāžu atjaunošanu, izmantojot kaļķa krāsu un kaļķa krāsas galvenajiem pielietošanas paņēmieniem.

2020. gada vasaras sezonā Rūjienas novada Oleru muižā notiks divu dienu meistarklases. 
Apkopotais meistarklases praktiskais un vizuālais materiāls tiks izmantots lietderīgas un paliekošas informatīvās bāzes veidošanai citiem interesentiem, kas būtu pieejams interneta resursos, piemēram, www.olerumuiza.lv, www.facebook.com/OleruMuiza, u.c.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Krāsošanas ar kaļķa krāsu meistarklase Oleru muižā veicinās vietējās sabiedrības iesaisti vēsturisko arodu prasmju apguvē, izpratnē par dabiskiem, ilglaicīgiem materiāliem, pieredzes un vērtību apmaiņā.

Pasākums notiek Oleru muižas un tās parka teritorijā, dodot iespēju senajiem muižu saimnieciskajiem centriem rast jaunu pielietojumu un attīstīties kā izglītības un kultūras vietām. Oleru muižas 19. gs. koka verandā ir izvietots tradicionālās vēsturiskās būvniecības informācijas punkts, kas kalpo interesentiem kā labs praktisks piemērs tradicionālo būvniecības materiālu un paņēmienu izmantošanā. Tādejādi tiks veicināta kultūrvēsturiska objekta harmoniska iekļaušana mūsdienu dzīvē.

Sabiedrības iesaiste kultūrvēsturiskās vides sakopšanā veicina izpratni par vietējām vērtībām un cilvēka identitāti.

Apkopotā informācija meistardarbnīcas laikā, attēlu galerijas un apraksti būs pieejami internetā gan kā ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem, izmantojot kaļķu krāsas, gan arī praktisks piemērs domājot par videi draudzīgiem risinājumiem.

 

Foto: no biedrības "Oleru muiža" arhīva
Foto autors: Ieva Zemīte