Īstenošanas vieta:
Valkas, Smiltenes, Raunas, Vecpiebalgas, Ērgļu, Amatas, Kokneses, Siguldas, Krimuldas, Babītes novadi
Iesniedzējs:
Imanta Ziedoņa Muzeja fonds
Projekta izmaksas:
16766.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts “Krišjāņa Barona kultūras ceļš Vidzemē” ir daļa no lielāka Ziedoņa muzeja un Kr. Barona muzeja sadarbības projekta “Ceļā ar Krišjāni Baronu”, kurā radošā un mūsdienīgā veidā ar sabiedrības līdzdalību tiks aktualizēta Latvijas identitātes stūrakmeņa “Latvju dainu” apkopotāja Krišjāņa Barona, un viņa vērtību turpinātāja Imanta Ziedoņa personība.

Aktualizējot K. Barona personības devumu latviskās identitātes tapšanā, projekta mērķis ir izveidot kultūrvēsturisku, kultūrvietām bagātu pārgājiena maršrutu Vidzemē, iedvesmojoties no K. Barona 1859.g. sarakstītās ģeogrāfijas grāmatas “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana” un viņa veiktā gājiena no Tartu līdz Dundagai Vidzemes ceļa posma.

Maršruts tiks veidots vairākās kārtās:
Pirmajā kārtā, izpētot 19. gs. kartes un K. Barona atmiņas par gājienu, tiks piemeklēti mūsdienās visatbilstošākie publiski pieejamie ceļi.

Otrajā kārtā tiks veikti izpētes braucieni, kultūrvietu meklēšana kā arī maršruta kartēšana un papildināšana ar pētniecībā iegūtajiem rezultātiem.

Trešajā kārtā akcijā “Baronu saukšana” cilvēki tiks aicināti pieteikties kļūt par mūsdienu “Baroniem” un  vienatnē ar kājām veikt kādu no ceļa posmiem – tā, kā to darījis Krišjānis Barons. Gājēju uzdevums būs fiksēt piedzīvoto ceļā bloga jeb emuāra veidā, kas tiks apkopoti e-grāmatā “Mūsdienu Tēvzemes aprakstīšana”.

Projekta rezultātā ikvienam interesantam būs pieejama karte ar izstrādātiem visa ceļa un atsevišķu posmu maršrutiem, kas papildināti ar dažādiem kultūrvēsturiskiem faktiem, kultūras objektiem,  kā arī e-grāmata “Mūsdienu Tēvzemes aprakstīšana”.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts tiecas īstenot vienotu dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Tā ietvaros notiks kultūrainavas izpēte maršrutā, ko savulaik caur Vidzemi ar kājām veicis Krišjānis Barons, pētot 12. gs. kartes un Dainu tēva atmiņas, kā arī, salīdzinot to ar ar mūsdienām, ko gājiena laikā veiks brīvprātīgie mūsdienu "Baroni". Visi projekta laikā iegūtie pētniecības un radošie rezultāti būs publiski pieejami Ziedoņa muzeja mājas lapā, kā arī atspoguļoti oficiālajā mediju partnerī — populārākajā tiešsaistes medijā Delfi.lv un citos plašsaziņas līdzekļos. Ar projekta palīdzību tiks veicināta padziļināta sabiedrības izpratnes veidošana par Krišjāni Baronu un viņa atstāto kultūras mantojumu.

Foto: Imanta Ziedoņa Muzeja fonds
Foto autors: Elīza Eikerte