Īstenošanas vieta:
Valmiermuižas parks
Iesniedzējs:
Biedrība "Valmiermuižas kultūras biedrība"
Projekta izmaksas:
2590.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Lai novērtētu jau senatnē gūtās atziņas un iemaņas, 2020. g. 13. jūnijā Valmiermuižas parkā – starptautiskā etnofestivāla „Sviests” laikā – tiks rīkotas tematiskas meistarnīcas „Kuļam un kaļam”, kurās savas zināšanas un prasmes nodos pieredzējuši meistari. Tieši meistari ir atslēga uz neformālu zināšanu tālāknodošanu un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu. Atsaucoties uz tematiku, izzināsim dzelzs iegūšanu, kalēja amatu, sviesta kulšanu, zāļu deķa aušanu un siera siešanu.

Apmeklētāji varēs izzināt un apgūt senās amatu prasmes – aktivitātes būs pielāgotas dažādiem vecumiem, lai ikviens varētu apgūt ko jaunu un iepazīt tradīcijas. Meistarnīcas būs piemērotas ģimenēm, jo zinoši un tradīcijās izglītoti vecāki var to kvalitatīvi nodot tālāk bērniem.

Projekts veicinās jaunu zināšanu un amatu prasmju apguvi, pieredzes apmaiņu un kulinārā mantojuma izzināšanu, tādējādi aktualizējot tradicionālo kultūru mūsdienu sabiedrībā un pilnveidojot izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu. Aicinot apmeklētājus līdzdarboties un pašiem darboties, varēs sajust tradīcijas īsteno būtību un radīt svētku sajūtu gan sev, gan apkārtējiem.

Meistarnīcu apmeklējums ikvienam interesentam būs bez maksas.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts vistiešāk atbilst prioritātei "Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains"jo projekta laikā aktualizēsim tieši tradīciju un amatu prasmju tālāknodošanu un zināšanu pārnesi apmeklētājiem – no dzelzs iegūšanas līdz tā sastapšanai augos un pārtikas produktos, no sviesta iegūšanas līdz tā sātīgai garšošanai. Gan lieliem, gan maziem būs iespēja uzzināt amata noslēpumus, kā arī pašiem iemēģināt roku.

Tā kā meistarnīcu vadītāji būs Vidzemes amatnieki, tad pastiprināti atbalstīsim un popularizēsim radošo industriju pārstāvjus, to darbību. Veidojot izpratni par kultūras mantojuma nozīmību mūsdienās, veicināsim "Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu – tradīcijas vietējā kopienā, gadskārtu ieražas un kulināro mantojumu" – ikviens apmeklētājs varēs līdzdarboties meistarnīcās, tādējādi apzinoties savu nozīmību vietējās kopienas kontekstā.

Arī Meistarnīcu norises vieta ir nozīmīga – Valmiermuižas parku par kultūrvietu varam uzskatīt jau kopš 18. gs. Pašlaik iesākts process, lai parku iekļautu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes dzīves vietu – kā vēsturisku notikumu vietu. Tāpat parkā uz vietas uzzināma informācija par tā vēsturi un attīstību laika gaitā. Ar meistarnīcu organizēšanu pastarpināti veicināsim "Vienotā dabas un kultūras mantojuma popularizēšanu – kultūrainavas popularizēšanu, izpratnes veidošanu, objektu un informācijas pieejamību."

 

Foto: no Baibas Dumpes personīgā arhīva
Foto autors: Anete Karlsone