Īstenošanas vieta:
Alūksnes Bānīša stacija
Iesniedzējs:
Biedrība "Alūksnes novada attīstībai"
Projekta izmaksas:
3862.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3862,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts paredz, sadarbojoties vietējiem dizaineriem, māksliniekiem un amatniekiem, izveidot Alūksnes dzelzceļa stacijas kvartāla kultūrvides papildinājumu – 4 brīvā dabā spēlējamas izziņas spēles, kuras popularizēs un veicinās izpratni par Baltijā vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa mantojumu.

Projekta rezultātā tiks veicināta Vidzemes novada mākslinieku un amatnieku sadarbība jaunu produktu radīšanā, nodrošināta Vidzemes unikālā kultūras mantojuma popularizēšana un veicināts tā izziņas process, kā arī pilnveidots Alūksnes dzelzceļa stacijas kvartāla kultūras piedāvājums.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:

1) radošās  iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;
2) vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Foto: Alūksnes Bānīša stacija 
Foto autors: Māris Šļivka