Īstenošanas vieta:
Kalna Paltes, Vaives pagasts, Cēsu novads
Iesniedzējs:
Kultūras biedrība "Radošā pietura"
Projekta izmaksas:
3600.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Palielinoties interesei par seno latviešu tradīcijām un amatiem, amatnieku, meistaru darbiem un izmantotajām tehnikām, kā arī palielinoties vēlmei pieredzēt dažādākas kultūrizglītības un atpūtas iespējas ģimenei kopā, ir radusies projekta ideja par tradicionālās kultūras izpratnes veidošanu, iepazīstot sava aroda meistaru praktiskās zināšanas un prasmes. Kā papildinājums tradicionālām meistarklasēm mērķis ir piedāvāt iespēju interesentu grupām darboties radošajās darbnīcās, apgūstot gan senās amatniecības pamatus, gan izmēģinot mūsdienu radošās mākslas interpretācijas veidus.

Projekta ietvaros notiks 4+1 dažādas nodarbības lauku vidē – 1) tradicionālās keramikas nodarbības, kuras rezultātā katram dalībniekam būs iespēja piedalīties melnā cepļa dedzināšanas procesā; 2) latviešu tradicionālā kulinārā mantojuma apgūšanas nodarbība; 3) mezglošanas darbnīca mūsdienu interjera priekšmetu izgatavošanai; 4) papīra ziedu veidošanas darbnīca ar avareļgleznošanas elementiem.

Ņemot vērā nestabilo situāciju visā pasaulē saistībā ar vīrusa izplatību, plānots, ka, ja apstākļi nebūs labvēlīgi klātienes nodarbību norisei, tiks nodrošināta tiešsaistes nodarbība e-vidē ar materiālu piegādi dalībniekiem pirms nodarbības.

Kopā darīšanas un radīšanas prieks – atslēgas vārdi šim projektam.

Nodarbību ciklu pēc projekta plānots piedāvāt kā ģimeņu brīvā laika atsevišķas kultūrizglītojošas aktivitātes lauku vidē, kas būs pieejama plašākai mērķauditorijas grupai kā pievienotā vērtība, apceļojot Vidzemi.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “Kultūrizglītojošo nodarbību cikls “Tradīciju meistarklases un radošuma darbnīcas”” atbilst Vidzemes kultūras programmas prioritātēm:
1.1.1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains – jo projektā ir paredzētas dažādas nodarbības, kas veicinās radošās iniciatīvas - 1) tradicionālā keramikas nodarbība, kuras rezultātā katram dalībniekam būs iespēja piedalīties melnā cepļa dedzināšanas procesā; 2) latviešu tradicionālā kulinārā mantojuma apgūšanas nodarbība; 3) mezglošanas darbnīca mūsdienu interjera priekšmetu izgatavošanai; 4) papīra ziedu veidošanas darbnīca ar avareļgleznošanas elementiem.
1.1.2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – plānots, ka projektā tiešā veidā tiks iesaistīta vietējā kopiena, papildinot zināšanas par zināmām tradīcijām un veidojot jaunas tradīcijas, kā arī tieši kulinārais mantojums ir viena no nodarbību tēmām.
1.1.3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – interaktīvas nodarbības, kuru rezultātā sabiedrībai būs zināšanas par jaunām radošām brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī prasmes turpināt procesus, daloties savā iegūtajā pieredzē ar citiem interesentiem.

Foto: Kultūras biedrība "Radošā pietura"
Foto autori: Jolanta Sausiņa, Evija Timma Novika