Īstenošanas vieta:
Murjāņi - Sigulda un Sigulda - Krimuldas pils
Iesniedzējs:
Imanta Ziedoņa Muzeja fonds
Projekta izmaksas:
5225.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

“Lasīttaka” ir Imanta Ziedoņa muzeja iniciatīva - interaktīvs maršruts kājāmgājējiem, kuru ejot iespējams izdzīvot I. Ziedoņa grāmatas “Es, cilvēks, pasaulē” vērtības. Projekts ir grāmatas interpretācija dzīvā dabā – vienā no Latvijas skaistākajiem dabas apvidiem.

Grāmatu “Es, cilvēks, pasaulē” I. Ziedonis ir veidojis teju kā ģimenes enciklopēdiju, apskatot tādas fundamentālas vērtības kā daba, kultūras mantojums, tā saglabāšanas nozīme, cilvēks, vēsture, Latvija, atbildība, attīstība, dzīvība, mīlestība. Ar pieredzējušu dabas, socioloģijas un kultūras pētnieku zināšanām tiks atjaunots un papildināts pastaigu maršruts Murjāņi - Sigulda (18 km) un izveidots maršruts Sigulda - Krimuldas pils – Sigulda (6 km), maršrutā iekļaujot interaktīvus punktus, ikvienam tiks dota iespēja piedzīvot un ne tikai maršruta  apvidus, Vidzemes un Latvijas dabas un kultūras unikālās vērtības, bet arī ieskatīties sevī pašā - cilvēkā kā personībā un dabas sastāvdaļā. 

Lasīttakas mērķis ir nodrošināt veidu, kā grāmatu piedzīvot dabā, veicinot un popularizējot grāmatā un maršrutā sastopamo vērtību izpratni, interesi pēc būtības un lasītprasmi, sniedzot interesantu, mūsdienīgu un vērtīgu informāciju maršruta ceļā. 

Lasīttaka piemērota gan ģimenēm, gan individuāliem apmeklētājiem, tajā pieejamā informācija tiks sagatavota latviešu un angļu valodā. 

"Ceļš - tas ir stils. Ko mēs ieraugām, kā ieraugām, kāpēc pie apstājāmies vai tam paejam garām. Izvēles un atlases darbs. Izlases darbs."(Imants Ziedonis)

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts veidots, lai saistošā, pētniecībā pamatotā veidā turpinātu popularizēt, pētīt un ieinteresēt sabiedrību dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī veicinātu vispārēju izpratni par cilvēka, dabas un kultūras vērtībām.

Projekta rezultātā ikvienam būs iespēja neparastā veidā iepazīties ar Imanta Ziedoņa grāmatu “Es, cilvēks, pasaule” un tajā paustajām  vērtībām, kuras saskan un tiek papildinātas ar maršrutā sastopamajām dabas un kultūras vērtībām, kā arī Imanta Ziedoņa.

Lasīttakas projektā radītie maršruti būs brīvi pieejami ikvienam arī pēc projekta noslēguma.

Esošais projekts būs kā piemērs vairāku, savā darbības virzienā atšķirīgu, Vidzemes institūciju spējai radoši sadarboties kopīgā projektā. Projektā darbosies Imanta Ziedoņa muzeja fonds, Gaujas nacionālais parks, Siguldas novada Kultūras centrs “Devons” un Siguldas Tūrisma un Informācijas centrs. 

Foto: Imanta Ziedoņa Muzeja fonds