Īstenošanas vieta:
Neikenkalna dabas koncertzāle Dikļos
Iesniedzējs:
Kocēnu novada dome
Projekta izmaksas:
4360.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir turpināt un attīstīt Latvijas senioru koru kustību, veicinot augsta mākslinieciskā līmeņa un plaša mēroga amatiermākslas pasākuma norisi Dziesmu un deju svētku starplaikā, vienlaicīgi akcentējot Dikļu un Neikenkalna dabas koncertzāles īpašo vietu Latvijas kultūras pasākumu norišu vietu kartē un lomu Dziesmu svētku tradīcijas pirmsākumos.

Ar šī pasākuma norisi tiks godināta Vidzemei raksturīgā Senioru koru kustība un Dikļi kā Vispārējo latviešu Dziesmu svētku tradīcijas dzimšanas vieta, Senioru koriem pirmo reizi ieskandinot Latvijas kontekstā unikālo Neikenkalna dabas koncertzāli, vienlaicīgi akcentējot arī Dikļus kā latviešu tautas kultūras mantojuma vēsturisko vērtību Vidzemē un stiprinot reģionu nozīmi ideju radīšanā un tradīcijas uzturēšanā.

Svētku realizācija stiprinās un saglabās Latvijas senioru koru kustību, nodrošinot korus ar ikgadēju notikumu nozares pastāvēšanai un attīstībai, kā arī Latvijas koru dziedātājiem tiks dota iespēja izjust Dziesmu un deju svētku gatavošanās kopību, apzinoties arī sevi kā nozīmīgu daļu Latvijas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, kopšanā un izzināšanā.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta pamatbūtība nav svētku rīkošana, tas ir Vidzemes kultūras tradīciju saglabāšanas, pārmantošanas un senioru koru kolektīvu iesaistīšanas projekts! Projekta “Latvijas senioru koru svētki Dikļos” īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu gan apjomā, gan kvalitātē uz Vidzemes kultūrvides saglabāšanu un attīstību, nodrošinot plašu sabiedrības ieinteresētību, kas tiešā mērā atbilst konkursa mērķim un nodrošina projekta unikalitāti.

Vispārējie latviešu Dziesmu svētki ir nozīmīgs stimuls reģionu kultūras dzīves uzturēšanā, tādēļ Latvijas senioru koru svētku organizēšanas ideja un gatavošanās svētkiem ir tas, kas pašdarbības un brīvā laika dziedāšanas aktivitātes padara mērķtiecīgākas, liek virzīties uz noteiktu izpildījuma kvalitāti, kā arī iesaista sabiedrību kultūras procesu veidošanā.

Neikenkalns ir pirmā Latviešu dziesmu svētku norises vieta. Vides labiekārtošana, saglabāšana, pilnveidošana un Dziesmu svētku tradīciju iedzīvināšana, organizējot “Latvijas senioru koru svētkus” nodrošina šīs vietas pastāvēšanu un Vidzemes novadam raksturīgo vērtību attīstīšanu un saglabāšanu, kā arī dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Foto autors: Raivo Sarelainens