Īstenošanas vieta:
Limbaži
Iesniedzējs:
Biedrība "TDA Katvari"
Projekta izmaksas:
2310.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

TDA Katvari ir viens vecākajiem deju kolektīviem Vidzemē un visā valstī, kas pirms gada svinēja savu simtgadi. Kolektīvs ir regulārs Dziesmu un deju svētku un dažādu koncertu un konkursu dalībnieks, gūstot visaugstākos rezultātus. Žurnāliste Īrisa Daiņa sarakstījusi grāmatu “Katvari 100 – gadi dejā”, kurā atspoguļots deju kolektīva gadsimta garumā noietais ceļš, kā arī tā ieguldījums deju mākslas attīstībā Latvijā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā un attīstībā. Otrs grāmatas nolūks ir parādīt pēctecības lomu, to, kā ar ļoti mērķtiecīgu darbu un jaunu izteiksmes formu meklējumiem var sasniegt augstus rezultātus.

Biedrība „TDA Katvari” ir noslēgusi līgumu ar izdevniecību „Jumava” par grāmatas izdošanu, piesaistījusi lielāko daļu izdošanai nepieciešamo finanšu un daļēji jau segusi izdošanas izdevumus. Tomēr, lai tiktu izdota grāmata, vēl nepieciešami  līdzekļi.

Projekta mērķis - ar VKKF palīdzību piesaistīt grāmatas izdošanai nepieciešamo līdzfinansējumu – EUR 2310 un šī gada laikā izdot grāmatu. Projekta rezultāts – izdota grāmata “Katvari 100 gadi dejā”.

2020.gada 15. augustā iecerēts organizēt grāmatas Atvēršanas svētkus. Grāmata kurā apkopota, iemūžināta mīlestība un smagais darbs uz deju, kā arī “vieglās dienas” un gandarījums, turpmāk kalpos kā lielākais apbalvojums jauno dejotāju Godos. Svētkos to paredzēts dāvināt labvēļiem un visiem, kas līdzēja tapt grāmatai, kā arī tām dejotāju ģimenēm, kuras “Katvaros” dejo jau vairākās paaudzēs.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process. TDA ir Dziesmu un deju svētku dalībnieks, gūstot vislielākos panākumus, savukārt Skolēnu Dziesmu un deju svētkos piedalās jaunākā paaudze - deju kolektīvs "Varavīksne". Tāpat kolektīvs ir arī jaunrades deju konkursa dalībnieks. Tādejādi kolektīvs sniedzis pienesumu Dziesmu un deju svētku tradīcijā, to uzturot, saglabājot un bagātinot. Grāmata „Katvari –100 gadi dejā” stāsta par kolektīva vēsturi un arī par tā pienesumu Dziesmu un deju svētku tradīcijai. 

Foto: biedrība "TDA Katvari"
Foto autors: Jānis Tilčiks