Īstenošanas vieta:
ZEIT, Gaujas iela 4, Līgatne
Iesniedzējs:
SIA "Zeit Hotel"
Projekta izmaksas:
8573.18 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 4000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Publicists un novadpētnieks Andrejs Cīrulis (1946 – 2019) daudzu gadu garumā ir rūpīgi apkopojis vēsturisko informāciju un gatavojis rakstu sēriju „Mana mīļā Līgatne”. Daļa no savāktā un apkopotā materiāla ir regulāri (katru mēnesi) publicēta Līgatnes vietējā izdevumā „Līgatnes novada ziņas” laika periodā no 2014. gada maija līdz pat 2019. gada decembrim. 2018. gadā sākās darbs pie idejas apkopot materiālu, papildināt ar atsevišķām sadaļām un apkopot vizuālo materiālu, lai varētu gatavoties grāmatas izdošanai. Diemžēl radošās ieceres apstājās pie pēkšņās Andreja Cīruļa nāves 2019. gada decembrī. Ņemot vērā Līgantes vairāk kā 200 gadu vēsturi, ārkārtīgi progresīvo un ļoti dažādo attīstības ceļu šo divsimts gadu laikā, A.Cīrulis bija izvēlējies apskatīt, izpētīt un aprakstīt vieglā un neakadēmiskā manierē visdažādākās Līgatnes sadzīves, politikas, kultūras, tautsaimniecības un citus bagātīgās vēstures aspektus.

Pētniecības procesā ir apkopots ievērojams daudzums vēsturisko fotogrāfiju, periodikas fragmentu un cita veida vēsturiskā vizuālā materiāla. Pat nelielu daļu apjomīgā vēsturiskā materiāla nav iespējams publicēt Andreja Cīruļa grāmatā, tāpēc kultūrvēsturiskais materiāls būtu saglabājams ne tikai elektroniskā formātā, bet būtu arī izveidojama izstāde (kas varētu būt „ceļojošā”) un izstādi pavadošā vizuālā materiāla apkopojums fotogrāfiju brošūrā (grāmatā, burtnīcā). Grāmatu paredzēts piedāvāt iegādāties Līgatnē, lielākajās Latvijas pilsētās un internetā.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 otrajai un ceturtajai prioritātei.

Projekts atbilst nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas mērķim. Saglabājot šo nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu un novadpētnieciskā darba materiālu, grāmatas un izstādes labvēlīgi ietekmēs Līgatnes kā kultūrvēsturiskās vietas iepazīšanu, sekmēs izpratni par Līgatnes vēsturi, kā arī veicinās patriotismu esošajos un bijušajos līgatniešos. Tas būs vienlaicīgi vērtīgs pedagoģiskais materiāls, kā arī interesants dokumentāls materiāls nakamajām paaudzēm.

Foto: SIA "Zeit Hotel"