Īstenošanas vieta:
Vecpiebalgas kultūras nams
Iesniedzējs:
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
1460.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Mākslas meistaru radošajā saietā tiks trešo reizi organizēts zeķu adīšanas konkurss – sacensības, kas pagājušo gadu radīja lielu ieinteresētību un atsaucību no dalībniekiem. Pasākuma laikā tiks noskaidrotas labākās adītājas, notiks zeķu adīšanas radošā darbnīca, ko vadīs Latvijas Nacionālā kultūras centra lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, iepazīstinot ar zeķu adīšanas veidiem, krāsu salikumiem un kompozīcijas materiāliem. Ņemot vērā lielo ieinteresētību tiks organizēta “Adīšanas skola” piecu nodarbību garumā, kur apgūs dažādus zeķu adīšanas veidus.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta pieteikums atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 sekojošām prioritātēm:

1.5.1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;

1.5.2. Nemateriālā  kultūras  mantojuma  saglabāšana  un  popularizēšana – tradīcijas  vietējā kopienā, svētki, gadskārtu  ieražas,  dziesmu  un  deju  svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums. 

Projekta  ietvaros  notiks “Adīšanas skola”, trešais zeķu adīšanas konkurss, kā rezultātā noskaidros labākās zeķu adītājus, šo vērtību popularizēšana, saglabāšana un pārmantošana nākamajām paaudzēm.

Foto autors: Dace Deksne ("Praktiskie Rokdarbi" redaktore)