Īstenošanas vieta:
Gulbene un novadi
Iesniedzējs:
Gulbenes novada bibliotēka
Projekta izmaksas:
1023.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Atsaucoties sabiedrības ieinteresētībai un vēlmei kulinārā mantojuma saglabāšanā, Gulbenes novada bibliotēka sadarbībā ar novada 13 pagastu 17 bibliotēkām uzrunās novada iedzīvotājus, aicinot dalīties ar saviem ēdienu gatavošanas stāstiem un receptēm. Ikvienā ģimenē ir savi ieradumi un paražas, savs īpašais ēdiens, kas tiek gatavots gan ģimenei nozīmīgos svētkos, gan ikdienā. Mēs vēlamies šo unikālo mantojumu saglabāt nākamajām paaudzēm.

Apkopojot savāktās receptes un stāstus, tiks izvēlētas 13 novada pagastiem un Gulbenes pilsētai raksturīgākās, interesantākās un vēsturiskākās receptes un izveidots atklātņu komplekts ar 14 kartītēm. Receptes papildinās arī ilustratīvs materiāls ēdiena pagatavošanā, kā arī stāsts par šīs receptes tapšanu. Katra no kartītēm būs veltīta savam pagastam un pilsētai. Iegūtie stāsti par ēdienu gatavošanas tradīcijām, kā arī receptes būs apskatāmi Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads, kur tiks izveidota digitālā kolekcija. Aktīvākie recepšu vācēji projekta noslēgumā viesosies Brantu muižā, kur lektore Ilze Briede dalīsies pieredzē, pastāstot par seno ēdienu tradīciju veidošanos un attīstību Vidzemē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts izstrādāts un atbilst "Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020" mērķim un prioritātēm:

1.5.2. Nemateriālā kultūras mantjuma saglabāšana un popularizēšana — tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais maintojums. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi novadpētniecības darbā, Gulbenes novada bibliotēka sadarbībā ar novada pagastu bibliotēkām aicinās iedzīvotājus apzināt vietējo kulināro mantojumu, lai to apkopotu un saglabātu nākamajām paaudzēm.

1.5.3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā — bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības. Bibliotēka kā sociālo un kultūras aktivitāšu centrs, vislabāk pazīstot vietējās kopienas iedzīvotājus, iesaistīs sabiedrību kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī stiprinās saikni starp paaudzēm.

Ilustrācija: Gulbenes novada bibliotēka