Īstenošanas vieta:
Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads
Iesniedzējs:
Biedrība "KAPO"
Projekta izmaksas:
9840.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Kalniena ir neliels ciems Gulbenes novadā, kas ar savu iedzīvotāju un biedrības “KAPO” aktīvo darbību ir pārsteidzis daudzus. Tā pat kā daudzās vietās Latvijā, arī Kalnienā iedzīvotāju skaits samazinās. Bijušie kalnienieši ir aizceļojuši uz tālākām un tuvākam pilsētām vai pat valstīm. Iespējas saņemt kvalitatīvus kultūras un atpūtas pasākumus nav vienkārši, tā pat kā apgūt jaunas prasmes speciālistu pavadībā var tikai pilsētās, bet transporta jautājums līdz tai ir izaicinājums ikvienam, kas atrodas mazāk apdzīvotā teritorijā.

Projekta mērķis ir aicināt bijušos, esošos un visus tos, kas savi saista ar Kalnienu vai vēlās to iepazīt uz daudzveidīgu, aktīvu un izzinošu darbošanos, lai saglabātu vietējas vērtības un tās attīstītu.

Mainoties un attīstoties sabiedrībai, mainās un attīstās arī vietējās vērtības, tradīcijas un kultūrvide. Lai vietējai kopienai, Kalnienai, kādu mēs to iztēlojamies pagātnes atmiņās piešķirtu šī brīža “garšu”, “smaržu”, “sajūtu” un “skaņu”, projektā paredzam realizēt lielu vienas dienas pasākumu. Pasākuma apmeklētāji varēs aktīvi līdzdarboties un apgūt jaunas prasmes ikdienai 8 meistarklasēs un darbnīcās, izbaudīt vietējo mākslu koncertā un gremdēties Kalnienas atmiņas stāstos.

Projektam noslēdzoties, Kalnienas vēstures grāmatā tiks ierakstīta jauna lappuse ar pozitīvām atmiņām. Pasākuma apmeklētāji būs ieguvuši jaunas prasmes, kontaktus un lokālpatriotisma sajūtu, kā arī izzinājuši, kā sajust Kalnienu.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projektu paredzēts īstenot vienā dienā, liekot darboties visām pasākuma apmeklētāju maņām. Galvenais uzsvars tiks likts uz garšu, smaržu, dažādām sajūtām un skaņu, neaizmirstot, ka pagātne veido tagadni un atmiņas, tradīcijas un zināšanas nedrīkst pazaudēt.

Veidojot dažādas meistarklases, paraugdemonstrējumus un jaunu zināšanu apguves darbnīcas pasākuma apmeklētāji varēs iegūt vērtīgu pieredzi, kuru izmantot savā ikdienā. Visās aktivitātēs būs sasaiste ar Kalnienu, kas atspoguļos tās daudzveidību darbos, izejmateriālos un jomās.

Pasākuma norisē un plānošanā iesaistīsies vietējie jaunieši. Brīvprātīgais darbs tiks ieguldīts vides sakārtošanā, tehnisko darbu veikšanā un pasākuma noformējuma veidošanā.

Pasākums norisināsies Kalnienas ciema centrā, kas ir ļoti skaists ar tam raksturīgo apbūvi un pauguraino apkārtni. Vietējās garšas meklējumi un kulinārais mantojums, kas šobrīd tiek papildināts ar jauniem produktiem, kas tiek audzēti Kalnienā, tiks demonstrēts pasākuma apmeklētājiem un ikviens interesents varēs iemācīties to pagatavot un nogaršot.

Lai nepazaudētu vēsturisko saikni ar kopienu un kopīgi gremdētos pozitīvās atmiņās, tiks aicināti bijušie un esošie Kalnienas iedzīvotāji uz atmiņu stāstu sesiju, kur atcerēsimies dažādus Kalnienas un Kalnienas skolas attīstības posmus, kā arī stiprināsim mūsu kontaktus.

Ar daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras programmu piepildīts pasākums būs nākotnes dzinulis iedzīvotājiem apzināties Kalnienas, Vidzemes un valsts vērtības, jo mēs katrs esam Latvija.

Foto: Biedrība "KAPO", Inga Lapse