Īstenošanas vieta:
Viesu māja Meža Salas
Iesniedzējs:
Latviskās dzīvesziņas biedrība "SAULESRITS"
Projekta izmaksas:
3900.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Limbažu pagasta “Meža Salās” tiks organizētas latviešu tradicionālās kultūras tradīcijās balstītu svētku “Vasarsvētki” un latvisko gadskārtu “Māras”, “Rudenāji” un “ Mārtiņi” norises, atbilstoši Vidzemes reģiona vēsturiskajām latviskajām tradīcijām. Norisēs paredzēta visas Latvijas iedzīvotaju piedalīšanās, ka nozīmīgu uzsverot ģimeņu piedalīšanos.

Dalība pasākumos ir bezmaksas.

Projekts paredz iedzīvotajiem gan iespēju piedalīties šjās norisēs, gan apgūt zināšanas un prasmes to rīkošanai savās ģimenēs un dzīvesvietās.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts tieši īsteno nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, gan tradīciju apzināšanu un attīstīšanu vietējā kopienā, gadskārtu un svinamo dienu ieražu saglabāšanu, popularizēšanu un īstenošanu kā svētku tradīcijas un procesu.

Tāpat projekts paredz sabiedrības iesaisti kultūras procesu veidošanā, proti, šobrīd nesvinamo gadskārtu un svētku norisēs gan projekta ietvaros, gan pēc tam – savās ģimenēs un dzīvesvietās, gan arī jaunu zināšanu un prasmju apguvi gadskārtu un tradicionālo svinamo dienu norišu veidošanai.

 

Foto: no Latviskās dzīvesziņas biedrības "SAULESRITS" arhīva
Foto autors: Uldis Mauriņš