Īstenošanas vieta:
Mazsalaca
Iesniedzējs:
Mazsalacas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
2855.45 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir ieinteresēt un mudināt cilvēkus kā tūrisma galamērķi izvēlēties tieši Latviju, izceļot dabas un kultūras mantojuma skaistumu pie mums pašiem, pievēršot  uzmanību Mazsalacas novada skaistajām un  interesantajām vietām.

Projekta ietvaros tiks izdota Mazsalacas novada tūrisma brošūra, kurā būs ievietotas foto plenēra laikā tapušās fotogrāfijas, savukārt Mazsalacas novada kultūras centrā tiks veidota izstāde. Projekta ieviešanas laikā paredzēts izglītot sabiedrību, radot interesi par fotografēšanas procesu, un fotogrāfiju kā līdzekli dažādu vēstures periodu atspoguļošanai, tādējādi sniedzot ieguldījumu dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī iesaistīt vietējos iedzīvotājus kultūrvēstures procesu pētniecībā, vietējās identitātes stiprināšanā un kultūrvēsturisko tradīciju un zināšanu nodošanā nākamajām paaudzēm. Kopīgu darbību rezultātā tiks veicināta Mazsalacas novada uzņēmējdarbības attīstība un teritorijas pievilcības un pieejamības uzlabošana, sadarbība starp tuvējās apkārtnes fotogrāfiem, foto entuziastiem un ar tūrismu saistītiem uzņēmumiem un iestādēm.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm 

Projekta izvirzītais mērķis atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020. prioritātēm:
1) jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, pieredzes apmaiņa;
2) Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība’’.

Foto autors: Annija Liepiņa