Īstenošanas vieta:
Brantu muiža, Branti; TLMS Smiltene, Atmodas iela 2, Smiltene
Iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Projekta izmaksas:
3710.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir saglabāt un popularizēt nemateriālo kultūras mantojumu Smiltenes novadā. Projekta uzdevumi ir organizēt izglītojošas meistardarbnīcas novada iedzīvotājiem, lai izglītotu un saglabātu Vidzemes novadam raksturīgo kulināro mantojumu un latviskās ģimenes dzīves un garīguma tradīcijas. Projekta aktivitātes paredz organizēt meistardarbnīcu “Vidzemes kulinārais mantojums” Smiltenes novada Brantu muižā. Meistardarbnīcās plānotas vairākas lekcijas un praktiskās nodarbības, kurās varēs uzzināt un iemācīties gatavot veselīgi tradicionālos latviešu ēdienus atbilstoši sezonai no vietējiem pārtikas produktiem, izmantojot tos tā, lai nekas neietu zudumā. Meistarklasēs varēs iegūt pieredzi, kā latvieši klāja galdus svētkos, kāda bija darba dalīšana saimē un kāda ir sievietes – namamātes loma ģimenē un sabiedrībā gan svētkos, gan ikdienā. Meistardarbnīcu cikls noslēgsies ar Mārtiņdienas svinību pasākumu Smiltenē latvisko tradīciju garā.

Projekts būs arī sākums idejai atjaunot saimnieču skolu, kas savulaik lauku atbalstam tika izveidota Kaucmindē, lai Latvijas laukos zeltu stipras ģimenes, tika sagatavotas saimnieces ar ļoti prestižu reputāciju, kas mācēja vest saimniecību, tās bija izglītotas, koptas, mācēja klāt godu galdu jebkuras dzīves gadījumam un etiķetei, apgūstot skolā uzvedības un rokdarbu mācību, ekonomisku saimniecības darbu vešanu.

Garīgums un mājīgums Kaucmindes saimniecēm bija jūtams jebkurā dzīves situācijā. Ne mazāk šis viss ir nepieciešams šodienas sievietei.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta mērķis atbilst Vidzemes kultūras programmas mērķim “Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, stiprinot vidzemnieku identitāti, atbalstot kopienu iniciatīvas, iesaistot sabiedrību kultūras pasākumu organizēšanā.” Projekta mērķis un aktivitātes fokusējas uz Vidzemes kultūras programmas prioritāti “1.5.2.Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums”. Projekta aktivitātes tiks organizētas kā meistardarbnīcu cikls, kura ietvaros tiks nodotas zināšanas un pieredze par latviskas identitātes dzīves ziņu un Vidzemes novadam raksturīgo kulināro mantojumu.

Foto: Smiltenes novada pašvaldība
Foto autors: Marita Mūze