Īstenošanas vieta:
Sēļu muiža, Sēļi, Mazsalacas novads
Iesniedzējs:
Mazsalacas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
3550.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts „Meistardarbnīcas “Četras gadskārtas Sēļu muižā”’ ir izstrādāts ar mērķi, lai stiprinātu Vidzemes tradicionālā, kultūrvēsturiskā un nemateriālā kultūras mantojuma pielietojumu mūsdienās, integrējot 21. gadsimta kultūras norisēs caur izglītojošām, radošām un praktiskām meistardarbnīcām. Veicināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu izpratni par tradicionālo kultūru - iepazīt tautas mūzikas instrumentus un apgūt to spēli, izzināt gadskārtu rituālus balstītus latviskajās tradīcijās ar rotaļām dziesmām un dančiem, laužot priekšstatu par tautas tradīciju dzīvotspēju. Profesionālu meistaru vadībā projekts aptver četrus gadskārtu ciklus - Jāņus - vasaras saulgriežu meistardarbnīcās, Miķeļus - rudens saulgriežu meistardarbnīcās, Mārtiņdienas meistardarbnīcu un Ziemas saulgriežu meistardarbnīcas.

Caur izglītojošām, radošām un praktiskām meistardarbnīcām, sadziedāšanos un izdejotiem dančiem nepiespiestā atmosfērā, Sēļu muižas muzikantiem muzicējot, tiks veidota izpratne bērnos un jauniešos par saturīga laika pavadīšanu, par tradicionālas kultūras mantojuma integrāciju mūsdienu kultūrtelpā, izvērtējot kultūrvēsturiskā  mantojuma nozīmību, tā saglabāšanu un tālāk nodošanu. Vēlamies īpaši projekta norisēs iesaistīt bērnus un jauniešus, lai lauztu priekštatu par tautas tradīciju dzīvotspēju mūsdienās. Tautas tradīcijas, to pārmantojamība un pielietojums  ir priekšnosacījums patriotiskajā audzināšanā un latviskās identitātes stiprināšanā.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “Četras gadskārtas Sēļu muižā” ir izstrādāts balstoties uz “Vidzemes kultūras programmas 2020” mērķiem un prioritātēm, lai ieinteresētu sabiedrību, īpaši bērnus un jauniešus Vidzemes tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanā, tā saglabāšanā un tālāk nodošanā.  Caur izglītojošām, radošām un praktiskām meistardarbnīcām, sadziedāšanos un izdejotiem dančiem nepiespiestā atmosfērā Sēļu muižas muzikantiem muzicējot tiks veidota sapratne bērnos un jauniešos par saturīga brīvā laika pavadīšanu, kas veidos izpratni par tradicionālās kultūras mantojuma integrāciju 21. gadsimta kultūrtelpā.

Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto instrumentu spēles meistardarbnīcās iepazīsim IEVIŅAS UN BUBYNA spēli, šo instrumentu spēles tradīcijas nesēju vadībā. Meistardarbnīcās būs iespēja arī pašiem apgūt tradicionālo mūzikas instrumentu spēli, piedalīties vainagu pīšanā Jāņos, masku gatavošanā un ķekatās iešanā, puzuru gatavošanā Ziemas saulgriežus gaidot. Projekta ietvaros plānotas četras meistardarbnīcas: Jāņu – vasaras saulgriežu meistardarbnīca, Miķeļu – rudens saulgriežu meistardarbnīca, Mārtiņdienas meistardarbnīca  un meistardarbnīca Ziemas saulgriežus gaidot. Tās rosinās izvērtēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, tradicionālās kultūras u nemateriālā kultūras mantojuma pielietojumu mūsdienās, to saglabājot un tālāk nododot.

Foto: Mazsalacas novada pašvaldība