Īstenošanas vieta:
Amatas un Rūjas upes
Iesniedzējs:
SIA "Brodaction"
Projekta izmaksas:
6000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

“PA STRAUMEI” ir multimediāls projekts jauniešu auditorijai. Tā pamatā ir izglītojošu TV raidījumu cikls par Latvijas upēm kā mūsu zemes centrālo asinsrites sistēmu, kā arī to kultūrvēsturisko nozīmi.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu interesi par nacionālā mēroga kultūrvēstures apzināšanu Latvijas novados. Raidījuma pirmā sezonā šobrīd tiek raidīta LTV1 ceturtdienu vakaros prime time laikā. Pirmās sezonas skatījumu skaits pārsniedz plānoto – 75 tūkstoši skatījumu, norādot uz skatītāju interesi. Katrā sērijā tiek atspoguļota ceļošana pa Latvijas upēm, izzinot ar to plūdumu saistīto vēsturi, kultūru, tradīcijas un apkārtējo vidi.

Izmantojot mūsdienīgus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, projektā tiek dokumentēta Latvija no divu jauniešu un suņu meitenes Urgas skatupunkta. Izziņas procesā jauniešiem palīgā nāk gan upes krastos sastapti vietējie iedzīvotāji, gan arī vides un kultūras jomas eksperti. Pirmajā sezonā ir veiksmīgi izveidoti un šobrīd tiek raidīti 8 televīzijas raidījumi, kā arī vairāku rakstu sērija par astoņām Latvijas upēm. Pa divām no katra kultūrvēsturiskā novada. Līdz šim raidījumā tiek aplūkotas šādas upes – Mēmele, Saka, Rēzekne, Abuls, Vārtāja, Līgatne, Tērvete un Tartaka.

Projekta ietvaros tiek apciemotas un iemūžinātas nozīmīgu Latvijas kultūras darbinieku dzīves un darba vietas, veidotas animētas audiovizuālās etīdes par šo personību dzīvi un atstāto intelektuālo mantojumu. Raidījumos līdz šim iekļauti stāsti par Vili Plūdoni, Knutu Skujenieku, Annu Brigaderi, Aspaziju, Ati Kronvaldu, Alfredu Krūkli, Franci Trasunu, Jāni Endzelīnu, Jāni Klīdzēju un citiem.

Būtiska vieta raidījumu ciklā ierādīta Latvijas reģionu arhitektoniskā un industriālā mantojuma atspoguļojumam, novadu tautastērpu izzināšanai, tradicionālo amatu prasmju un dažādu dabas vērtību iepazīšanai. Raidījuma otrajā sezonā plānots apceļot Vidzemes upes – Amatu un Rūju.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Ar TV raidījumu “Pa Straumei” vēlamies kopā ar 3 jauniešiem un suņu meiteni Urgu atklāt, dokumentēt un rādīt televīzijas skatītājiem Vidzemes dabas dārgumus, kultūrvēsturiskās vērtības, neparastās tradīcijas, vietējo novadu ēdienu receptes, aizraujošās aktivitātes svaigā gaisā, dažādas meistarklases, kā arī ciemošanos diženu personu mājās Vidzemes novadā. Raidījums primāri paredzēts jauniešiem un bērniem, lai sniegtu ne vien izklaidējošu, bet arī izglītojošu saturu. Kā svarīgu projekta ieguvumu sabiedrībā redzam jaunu zināšanu ieguvi neformālos veidos un Latvijas jaunajai paaudzei radītu izpratni par dabas saudzēšanas nozīmību, par daudzveidīgiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, atrodoties pie dabas, kā arī radot interesi ceļot pa Latviju, iepazīt nozīmīgas dabas un kultūras vērtības. Ar raidījuma pirmo sezonu esam sasnieguši negaidīti lielu skatītāju interesi un atsaucību, kas mērāma aptuveni 75 tūkstošos skatījumu katram raidījumam.

Ar raidījumu “Pa Straumei” vēlamies panākt šādas programmas prioritātes:

1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains

Projekta ietvaros kā īpaši svarīgs uzsvars tiek likts uz jauniešu izglītošanu neformālos un aizraujošos veidos. Jaunieši dosies izzinošā ekspedīcijā un līdz ar viņiem jaunas zināšanas gūs arī ievērojams skaits skatītāju un primārā mērķauditorija - Latvijā dzīvojošie jaunieši. Zināšanas raidījumā tiek iegūtas plaši - sākot ar Vidzemes vides, dabas un ģeogrāfijas apzināšanos. Katrā no raidījumiem tiek pievērsta uzmanība dabas aizsardzībai, nozīmīgiem tās objektiem un kultūrvēsturiskām vērtībām. Svarīgas raidījumā ir arī dažādu arodu prasmes, ko jaunieši izmēģina katrā novadā atbilstoši vietējām tradīcijām. Tiek iesaistīti vietējie amatnieki, radošo ndustriju pārstāvji un uzņēmēji. Jaunieši piedalās meistarklasēs un aktivitātēs, kas noris un ko piedāvā vietējie mākslinieki un citi radošo jomu pārstāvji. Pieredzes apmaiņa neizpaliek, jaunieši gan iegūst jaunas prasmes un zināšanas, gan arī apgūst un atklāj jaunus talantus, kā arī izmanto esošās zināšanas.

2. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība

Dabas un kultūras mantojums, tā saglabāšana un popularizēšana ir raidījuma pamatā. Televīzijas skatītājiem tiek sniegta iespēja uzzināt un ieraudzīt Vidzemes dabas un kultūras vērtības, neizkāpjot no dīvāna viesistabā. Tā ir iespēja iegūt izzinošu un izklaidējošu saturu arī tad, ja ceļošanai laiks vai citi resursi neatrodas. Svarīgi ar raidījuma palīdzību, mūsuprāt, ir dokumentēt esošo situāciju vidē un aicināt skatītājus domāt par dabas aizsardzību, to izzināt, iepazīt, pavadīt aizraujoši brīvo laiku, tajā pašā laikā saudzējot dabu un domājot par šo resursu nozīmību.

Foto autors: Ilze Lasmane-Brože, SIA "Brodaction"