Īstenošanas vieta:
Kāpu iela 15, Valmiera
Iesniedzējs:
Valmieras Kultūras centrs
Projekta izmaksas:
6000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts “MŪDA” – mūzika dabā. Unikāls, muzikāls stāsts par cilvēku, mūziku un dabu, tās skanīgo mijiedarbību un līdzpastāvēšanu. Pasākums paredzēts kultūras baudītājiem ārpus ierastajām koncertēšanas platformām - pie dabas - Gaujas krastā, iesaistoties Latvijā atpazīstamiem mūziķiem, solistiem, Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un Valmieras talantīgajiem jauniešiem. Skaņdarbi tiks pieskaņoti un jaunradīti atbilstoši dabas tēmai – ŪDENS. Projekts “MŪDA” ir iespēja izveidot jaunu tradīciju - tematisku koncertu ciklu, katru gadu pievēršot uzmanību vienai no dabas stihiju tēmām – ZEME, GAISS, UGUNS, tādā veidā apzinot un popularizējot jaunas dabas vietas Valmieras apkārtnē.

Mērķis – veicināt daudzveidīgu un radošu kultūras dzīvi Valmieras pilsētā, popularizējot tās zaļās vides daudzveidību unikāla mūzikas un dabas koncertstāsta veidā.
 
Sagaidāmie rezultāti:
1.Ikgadējs pasākumu cikls, kas pietuvināts Valmieras pilsētvidei;
2.Vienotā dabas un kultūras popularizēšana, Valmieras zaļās vides atpazīstamība un objektu pieejamība;
3.Valmieras Kultūras centra mūsdienīga programma pilsētvidē, mūzikai un kultūrai ienākot zaļajās platformās;
4.Valmieras Kultūras centra konkurētspējas veicināšana;
5. Valmieras devīzes «Dzīvojam zaļi!» un koncertstāsta “MŪDA” sasaiste ar Valmieru kā dabai draudzīgu pilsētu.
6.Valmieras jauno mūziķu un pašdarbnieku kolektīvu atpazīstamības veicināšana.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “MŪDA” atbilst divām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:
1.1.1. Radošās iniciatīvas.
Šis projekts ir unikāls ar to, ka koncertstāsta tēmas ŪDENS ietvaros tiks radīti jauni skaņdarbi un režija, piesaistot māksliniecisko vadītāju, aranžētāju un režisoru. Neatsverama būs pieredzes apmaiņa un radošais izstrādes process starp Latvijā atpazīstamiem un profesionāliem mūziķiem un Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un jauniešiem.
1.1.4. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
Gauja ir Vidzemes un arī Valmieras simbols. Tās sasaiste ar māksliniecisko darbību vienmēr bijusi aktuāla, taču reāla koncertdarbība Gaujas krastos notiek ļoti reti. Tādēļ koncertstāsta tēma – ŪDENS- ir veids, kā sasaistīt dabas un mūzikas tēmu, popularizējot skaistākās Gaujas ainavas Valmieras pilsētā.

Foto: Valmieras pilsētas pašvaldība
Foto autors: Agnese Lutce