Īstenošanas vieta:
Cēsis
Iesniedzējs:
P/A "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"
Projekta izmaksas:
1805.00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir popularizēt vienu no kultūrvēsturiskā mantojuma aspektiem Cēsīs – jūgendstila arhitektūru.

Lielākajai daļai termins “jūgendstils” saistās ar Rīgu vai Liepāju, kurās ir šī arhitektoniskā stila būves. Cēsis ir Vidzemē vienīgā pilsēta ar tik bagātu jūgendstila arhitektūras kultūrvēsturisko mantojumu. Līdz šim ir veikta neliela satura izpēte un identificētas 13 ēkas. Projekta gaitā tiks veikta detalizētāka analīze.

Lai popularizētu Cēsu jūgendstila arhitektūru, taps materiāls kultūrvēstures, vēstures un mākslas skolotājiem un skolēniem, kuru varēs izmantot mācību darbā. Kā arī tiks izstrādāts materiāls jūgendstila ēku maršrutam pilsētā, kurš aicinās doties pastaigā un iepazīt seno laiku Cēsis, uzzināt, kas mājojis un bijis senajos namos un, kas tur atrodas šodien. Maršruts būs viens no rīkiem, kuru skolotāji varēs izmantot savam mācību darbam un ar uzskatāmies piemēriem sniegt jaunas zināšanas. Rudenī ir plānots lekciju cikls gidiem, vēstures entuziastiem un citiem interesentiem par jūgendstilu Cēsīs, kurā piedalīsies Latvijas Mākslas akadēmijas profesore Silvija Grosa un grāmatas “Jūgendstila arhitektūra Latvijā” autors Jānis Krastiņš. Vadoties pēc tapušā maršruta, rudenī pilsētā plānotas vairākas atvērtās ekskursijas gida pavadībā. Tāpat tiks fotografētas šī arhitektūras stila ēkas. Iegūtās fotogrāfijas papildinās mākslinieces Astras Reines zīmējumi, kuri izcels jūgendstilam raksturīgos elementus ēkās, tādejādi saglabājot kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts "Jūgendstils Cēsīs" iesniegts atbilstoši prioritātei – saglabāt un popularizēt vienoto dabas un kultūras mantojumu, veikt kultūrainavas izpēti un popularizēšanu, kā arī veicināt izpratni un informācijas pieejamību par jūgendstila arhitektūru.

Pēc projekta īstenošanas Cēsu pilsētas gidi, lekciju dalībnieki, kultūras vēstures, vēstures un mākslas skolotāji un skolēni būs zinoši par jūgendstila arhitektūru Cēsīs. Tostarp gidi informāciju varēs izmantot savā ikdienas darbā, skolotāji un skolēni saistošā un atraktīvā veidā būs apguvuši mācību vielu, bet pilsētas iedzīvotāji un apmeklētāji varēs saņemt saistošu informāciju par aktivitātēm pilsētā, izmantojot drukāto vai digitālo maršruta ceļvedi.

 

Foto: no Cēsu Kultūras un Tūrisma centra arhīva