Īstenošanas vieta:
Druviena
Iesniedzējs:
Druvienas pagasta attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki"
Projekta izmaksas:
771.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis: Organizēt meistarklases vietējā kulinārā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai. Izveidot recepšu krājumu.

1. Astoņās kulinārajās nodarbībās tiks apgūta daļa Druvienas vietējā kulinārā mantojuma, kas reizē ir arī tradicionālie Vidzemes novada ēdieni, praksē apgūtas vismaz 50 dažādu ēdienu receptes no Druvienas saimnieču pavārgrāmatām: maize, sieri, salāti, kartupeļu ēdieni, kāpostu ēdieni, pīrāgi, piparkūkas, saldie ēdieni, konservi, ievārījumi, kompoti.
2. Meistarklasēs piedalīsies ap 160 dalībnieku.
3. Gados vecās saimnieces sajutīsies noderīgas, satiksies ar savas paaudzes un jaunākiem cilvēkiem, dalīsies virtuves gudrībās.
4. Aktīvā vecuma dāmas dalīsies ar praktiskajām iemaņām un no paaudzes paaudzē uzkrāto pieredzi.   
5. Jaunie vecāki apgūs veselīgas, daudzveidīgas un garšīgas ēdienu pagatavošanas receptes. Nodrošinās kulinārā mantojuma pārmantošanu jaunajā paaudzē.
6. Bērni saturīgi pavadīs brīvo laiku, savu iespēju un interešu robežās  palīdzot vecākiem  virtuves darbos.
7. Tiks saglabāta pagasta kultūrvide, kulinārais mantojums, tradīcijas, sekmēta mājas un ģimenes vērtības apziņa.
8. Godā celti latviešu tradicionālie ēdieni.
9. Sagatavota recepšu krājuma elektroniskā versija, kas ievietota mājaslapā www.druvienasskola.lv un pieejama ikvienam interesentam.
10. Sagatavots recepšu krājums drukas formātā, kas pieejams Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrā, Druvienas pagasta bibliotēkā. Drukātais formāts tiks pavairots pēc pieprasījuma.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

1. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana — kulinārais mantojums:

1.1. Apzinātas, izpētītas un apkopotas vietējo saimnieču kulinārā mantojuma receptes.

1.2. Katru mēnesi organizēta kulinārā meistarklase, kurā piedāvāta kāda no šīm receptēm.

1.3. Recepšu apkopojums sagatavots elektroniskā versijā un ievietots Druvienas Latviskās dzīvesziņas centra mājas lapā. Papīra formātākā brošūra tas būs pieejams Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrā un Druvienas pagasta bibliotēkā.

2. Radošās iniciatīvas — jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa:

2.1. Kulinārajās meistarklasēs dalībnieki apgūs zināšanas un prasmes ēdienu pagatavošanā.

2.2. Meistarklašu ietvaros dalībnieki dalīsies pieredzē, kā šos ēdienus gatavoja viņu ģimenēs iepriekšējās paaudzēs.

2.3. Recepšu apkopojumā tis iekļauti ēdienu pagatavošanas varianti, ņemot vērā meistarklašu dalībnieku personīgo pieredzi.

Foto: Druvienas pagasta attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki"
Foto autors: J. Gjačs