Īstenošanas vieta:
Raunas iela 13, Cēsis
Iesniedzējs:
Biedrība "Art Cēsis"
Projekta izmaksas:
4200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts “No zīmes līdz nozīmei” vienlaikus ” ir  veltījums, atklāsme un radošums. Veltījums vidzemniekam, latviešu ornamentālās mākslas zinātājam un pedagogam Jūlijam Maderniekam 150 gadē. Atklāsme un radošums  – analizējot senos simbolus, ornamentus, to atainojumu mākslā, radīt jaundarbus, pārnest zināšanas un prasmes mūsdienu mākslas valodā un tehnoloģijā,  izcelt un no jauna ieraudzīt ornamentā ietverto domu un stāstu.  “Art Cēsis”  mākslinieku Vasaras skolā mācīties, izzināt un radīt. Kā to darījis Jūlijs Madernieks. Mākslas valodā - gleznās  - uzrunāt  ikvienu  Cēsu un Vidzemes viesi, kurš apmeklēs izstādi bijušajās pasta telpās Cēsīs, Raunas ielā pretim koncertzālei “Cēsis”.

Vasaras plenēra meistardarbnīcā un izstādē savu dalību apstiprinājuši mākslinieki J. Dukāts, J. Blanks, A. Rozentāls, J. Šneiders, R. Ivanovs un dēli, Z. Ziemele, S. Vanadziņa, L. Bikše, K. Rozenberga. Meistarklases vadīs D. Laščetko ,LMA lektors - glezniecības tehnoloģiju meistars. Lekcijas un diskusijas par ornamenta simbolu nozīmi vadīs Kaspars Reinis, Toronto universitātes docētājs.

Projekta nosaukums atklāj dziļi simbolisko nozīmi -  ornaments veidojas no zīmes līdz nozīmei (simbolam). No gleznotāja otas pieskāriena līdz mākslas darbam. No mākslinieka pirmā redzējuma līdz  dziļi personīgām pārdomām. No šodienas līdz pārmaiņām rītdienā.
Norises laiks gleznotāju vasaras skolai – 2020.gada jūlijs – augusts; izstādei "Ornamenti"- 2020.gada augusts – decembris.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “No zīmes līdz nozīmei” atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020.prioritātēm:

  • Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa;
  • Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā;
  • Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā.

Foto: Jūlija Madernieka ornaments