Īstenošanas vieta:
Vecai ceplis, Indrānu pagasts, Lubānas novads
Iesniedzējs:
Lubānas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
12241.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Ievērojamā latviešu akadēmiskās mūzikas solista, tenora Jāņa Zābera 85. dzimšanas dienas atceres pasākums "Trīs Latvijas Tenori un viņu draugi – Jānim Zāberam" viņa dzimtajās mājās, Lubānas novada Meirānos, 2020. gada 15. augustā, iecerēts kā nozīmīgs nacionāla mēroga un novada vēstures un kultūrizglītojošs notikums.

Jāņa Zābera vārds joprojām ir izcilas vokālās mākslas sinonīms. Pats mākslinieks un viņa veikums ir gan Latvijas mūzikas izglītības, gan augstas mūzikas kultūras apliecinājums, gan sava veida “ceļa licējs” virknei izcilu šodienas tenoru, kuri turpina un uztur Latvijas akadēmiskās mūzikas slavu. Tālab ir svarīgi un nozīmīgi realizēt Jāņa Zābera piemiņas pasākumu kā izglītojošu kultūras vērtības apliecinājumu viņa dzimtajā pusē.

Kā Zābera darbu un ieceru turpinājums ir arī viens no projekta mērķiem: attīstīt un popularizēt Lubānas novada pašvaldības organizēto Jāņa Zābera piemiņai veltīto zēnu vokālistu konkursu „Aiviekstes lakstīgalas”.

Līdztekus kultūras un izglītību veicinošiem mērķiem projektam ir praktiska nozīme speciālās muzikālās izglītības attīstībā un reģionālā tūrisma veicināšanā. Pasākums ir integrēts Lubānas novada publicitātes darbu kopumā un ir viena no aktivitātēm novada reģionālā tūrisma veicināšanas plānā. 

Projekta atbilstība Vidzemes Kulktūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts veicinās līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Lubānas novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

•              Jānis Zābers ir unikāla Vidzemes kultūras vērtība, kura dzīvesstāstu vēlamies popularizēt un nodot nākošajām paaudzēm;

•              Šis projekts palielinās zēnu vokālistu konkursa “Aiviekstes lakstīgalas” dalībnieku skaitu nākotnē, motivēsim jaunos Vidzemes vokālistus darboties mūzikas jomā par paraugu ņemot Jāņa Zābera “veiksmes stāstu mūzikā”. Tas veicinās skolu jaunatnes izglītošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;

•              Tiks piesaistīta plašāka auditorija Jāņa Zābera muzejam, palielināsies tūristu aprite;

•              Uzturot tautas atmiņā izcilā mūziķa talantu un paveikto darbu klasiskās mūzikas vokālās mākslas jomā arī šodien daudzi jauni, talantīgi cilvēki saņem apliecinājumu tam, ka mērķtiecīgi strādājot, ir iespējams sasniegt visaugstākās mūzikas virsotnes, turklāt no jebkuras starta vietas, pat tik vienkāršas, kā Lubānas puses Meirānu mājas "Vecais Ceplis" – Jāņa Zābera vecāku dzīvesvieta. Tādejādi tiks veicināta bērnu un jauniešu interese un iesaiste muzikālās izglītības iegūšanā;

Tiks nostiprināta sadarbība starp projektā iesaistītajām iestādēm un organizācijām: starp Lubānas novada pašvaldības iestādēm, biedrību “Vecais Ceplis”, Jāņa Zābera fondu un pasākumu producentu kompāniju “Forte Production”, veicināta iespējamā sadarbība ar Latvijas Nacionālo operu, Latvijas Valsts Konservatoriju, Kultūras ministriju un citām iestādēm un institūcijām novada kultūras dzīves attīstībā un pilnveidošanā.

Foto piederība: Jānis Kļaviņš
Foto autors: Jānis Deinats