Īstenošanas vieta:
Ceļmalas, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iesniedzējs:
Biedrība "1. Akords"
Projekta izmaksas:
3212.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts "Pārmaiņu Laika Digitalizācija", turpmāk tekstā „PLD” iecerēts jau 12 gadus atpakaļ. Strādājot par video operatoru Latgales Televīzijas sabiedrībā un Vidzemes televīzijā laikā no 1991. - 2003. gadam, Imanta Pulksteņa personīgajā video arhīvā safilmēti un glabājas 3. Atmodas - pārmaiņu laika audiovizuālas liecības. Video ir 8 dažādos formātos - VHS; SVHS; Video 8; HI 8; Digital 8; Mini DV; DV CAM; BETACAM un DVD, ar hronometrāžu ap 1820h. Arhīvs ir rūpīgi glabāts, aprakstīts piezīmēs. Tas jāatšifrē un jāpanāk, lai katrs arhīva meklētājā varētu atrast sevi. Arhīvs ģeogrāfiski aptver Madonu, Madonas raj. pagastus, pilsētas, Rīgu un blakus rajonus. Tas sevī atspoguļo reģionālās reformas notikumu gaitu, celtniecību, privatizāciju, kā arī izglītības, kultūras, lauksaimniecības un citu nozaru procesus Latvijā. Labā kvalitātē ir festivāla „Sinepes un Medus” raidījumi 1992. - 2005., kā arī „Ģitāristu sesija” 1998.-2019.

Projektam „PLD” ir paredzētas 4 kārtas. Pirmā paredz arhīva VHS materiālu digitalizāciju  no VHS laikā no 1991. gada līdz 1995. gadam apmēram 300 stundas, kā arī „Sinepes un Medus” no Beeta Cam 31 kasete, apmēram 23 stundas. 1. kārtai noslēdzoties 2020. gada dec. Madonas novada bibliotēkā paredzēta video materiāla nodošana sabiedrībai publiskai piekļuvei, iekārtojot serveri. Laikrakstā „Stars” tiks ievietota informācija un reklāma par projekta PLD gaitu un paveiktajiem darbiem.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" atbilst konkursa prioritātei, kas ietver Vidzemes kultūras mantojuma un sabiedrisko aktivitāšu vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu. Projekts vēsta par vēstures liecību, zināšanu pārnesi, radīšanu, iegūšanu, uzkrāšanu, izmantošanu nākamajām paaudzēm. Projekts veicinās Vidzemes un Madonas novada iedzīvotāju vēstures apzināšanu, zināšanu pilnveidi un ilgtermiņā dos vēsturisku atskatu kultūras un citu aktivitāšu attīstībai Latvijā kopumā, kuru varēs nodot nākamajām paaudzēm. Notiks sabiedrības iesaiste vēstures lappušu izziņā un saglabāšanā, kā arī jaunatnes kultūrvides vēstures izpratnes veidošanā. 

Foto: Biedrība "1. Akords"