Īstenošanas vieta:
Pededze
Iesniedzējs:
Biedrība "Pededzes nākotne"
Projekta izmaksas:
4000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Alūksnes pilsētai sagaidot simtgadi, kuras svinēšanā iesaistīties aicināti visi novada pagasti, ar laikmetīgu kopienas iestudējumu tiks akcentētas Pededzes pagasta aktualitātes, kas ir neatņemama novada kopējās dzīves daļa. Vietējie iedzīvotāji sadarbosies ar profesionāliem māksliniekiem, kas apguvuši kopienas teātra (applied theatre) metodes un runās par Pededzes vēsturi, tagadni un gaidāmo nākotni, fokusēsies uz bailēm no nezināmā un meklēs ceļus to pārvarēšanai.

Projekts paredz dažādu paaudžu un etniskās piederības pārstāvju saliedēšanos un integrāciju, 2020. gada oktobrī skatītājiem atkājot procesā jaunradītu (devised) kopienas izrādi. Tās dramaturģisko materiālu no pededziešu dzīvesstāstiem un izrādes dalībnieku pārdomām par sev svarīgo veidos dramaturgs un režisors Edgars Niklasons, kas ir Baltijas kopienas teātra skolas dalībnieks un Latvijas simtgades projekta "Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani" izrādes "Breinuma līpa" dramaturgs (izrāde ir 2019. gada Balvu novada Gada balvas kultūrā "Mūsu lepnums" laureāte).

To, ka stāstus stāstīt iespējams ne tikai ar vārdiem, pierādīs dalībnieku sadarbība ar komponistu Jēkabu Nīmani, kopā radot iestudējuma muzikālo partitūru.

Radošā komanda

Režisors, dramaturgs: Edgars Niklasons
Režisora asistente, koordinatore: Ieva Rakova
Komponists: Jēkabs Nīmanis
Producenti: biedrība ‘’Pededzes nākotne’’ un fonds INITIUM

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

– Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā

Ar kopienas teātra metodiku saistītās projekta aktivitātes nodrošinās jaunu zināšanu apguvi un radošu pieredzi vietējiem iedzīvotājiem ar profesionāliem māksliniekiem. Tiks akcentētas sabiedrības aktualitātes un dažādus laikmetus atklājoši dzīvesstāsti. Projekts nodrošinās visu paaudžu, tostarp bērnu un jauniešu iesaisti radošajā procesā un radinās vietējos amatiermākslas kolektīvus pie jaunām mākslas formām. Tiks aplūkoti vietas vērtību veidojošie dabas un arhitektūras objekti un to nozīme dažādos laikmetos.

 

Vizualizācijas autore (foto): Ilga Vālodze Ābele