Īstenošanas vieta:
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga
Iesniedzējs:
Camphill nodibinājums "Rožkalni"
Projekta izmaksas:
3828.80 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu iekļaušanu un integrēšanu sabiedrībā caur dažādām aktivitātēm – gan radošām mākslas darbnīcām, mūzikas nodarbībām, kustību mākslu, tai skaitā teātri. Vēlamies, lai pasaule, kas tehnoloģiju iespaidā arvien vairāk tiek vērsta uz indivīdu, mostas un apzinās cilvēka kā sociālas būtnes spēku.

Projekta laikā Camphill nodibinājuma Rožkalni 10 cilvēki ar īpašām vajadzībām, Camphill ciemata līdzstrādnieki un brīvprātīgie aizvedīs Burtnieku novada un Vidzemes vārdu un pasaules slavenā rakstnieka Johana Volfganga fon Gētes mazpazīstamā darba “Pasaka par zaļo čūsku un skaisto liliju” lugas uzvedumu plašākai publikai. Līdz šim tā 5 reizes tika uzvesta Rencēnos un Valmierā. Šoreiz to plānots rādīt Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 29. maijā (datums tiks precizēts pēc ārkārtas situācijas beigām).

Vienlaikus šī izrāde kalpos kā iespēja popularizēt kopienas kustību un aicinās mūsu ciematam palīdzēt paplašināties, vācot ziedojumus Rožkalnu ciemata trešās ģimenes mājas celtniecībai.

Projektā paredzēta arī šī mazpazīstamā Gētes darba grāmatas izdošana, kurā ilustrācijas veidojuši Camphill nodibinājuma Rožkalni cilvēki ar īpašām vajadzībām kopā ar mākslinieku Deividu Ņūbeitu. Grāmata sastāvēs gan no ievadvārdiem par šī darba “ienākšanu” un “izdzīvošanu” Rožkalnu dzīvē trīs gadu garumā, gan no Gētes oriģināldarba, gan no lugas teksta, kas tulkots latviešu valodā no pagājušajā gadsimtā radītā šīs pasakas dramatizējuma, kura autors ir Hans van der Stoks no Skotijas Camphill ciemata. Grāmatu plānots iespiest SIA Valmieras tipogrāfijā Lapa. Programmiņu un banera druku nodrošinās SIA Artifeks (Valmiera).

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Radošās iniciatīvas – pieredzes apmaiņa. Mēs ar savu piemēru, cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanu kultūras kopdarbā, dalāmies un apmaināmies ar pieredzi ar mērķi rosināt arī citus sociālās aprūpes centrus radoši darboties un esam kā paraugs cienīgām, attīstošām, dziednieciskām un terapeitiskām aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – mēs visi kopā – īpašie un vēl īpašākie varam lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties kultūras aktivitātēs – radīt lugu, ilustrēt grāmatu, nodarboties ar mākslu kā terapiju, tai pat laikā socializējoties un iesaistoties sabiedriskos procesos. Tieši to mēs šajā projektā kopā ar Camphill nodibinājuma Rožkalni ciematniekiem līdzstrādniekiem un brīvprātīgajiem vēlamies darīt un jau daudz ko no tā esam paveikuši. Vēlamies ar to dalīties!

 

Foto autors: Nils Langeland