Īstenošanas vieta:
Gulbenes, Vecpiebalgas, Cēsu, Smiltenes, Mazsalacas, Alūksnes, Beverīnas novadi
Iesniedzējs:
Biedrība "Latviskais mantojums"
Projekta izmaksas:
1735.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Biedrības “Latviskais mantojums” projekta "Pētnieciska ekspedīcija “Iekrāsojam Vidzemes vēstures baltos plankumus”" mērķis ir – sniegt Vidzemes iedzīvotājiem jaunas, būtiskas ziņas par mūsu reģiona vēsturi.

Projekta ietvaros veiksim digitālu un fizisku ekspedīciju pa vairākiem Vidzemes novadiem (Gulbenes, Vecpiebalgas, Cēsu, Smiltenes, Mazsalacas, Alūksnes, Beverīnas), pētniecībā iesaistot plašu interesentu loku. Pētījumā dominēs galvenokārt 19. gs. un 20. gs. sākuma perioda problemātika. Pētījuma objekts – ievērojamas, bet mūsdienās praktiski nezināmas (lielākoties vācu tautības) personības, kas darbojušās kultūras jomā un būtiski ietekmējušas vidzemnieku identitāti. Savāktos materiālus apkoposim un sistematizēsim grāmatas manuskripta formā. Sagatavosim PPTX prezentāciju par projekta rezultātiem un demonstrēsim to interesentiem.

Projekta kopējā tāme – 1980 EUR.

Projekta rezultātā visu minēto novadu iedzīvotāji iegūs jaunas zināšanas gan konkrēti par sava novada, gan visa Vidzemes reģiona vēsturi. Cilvēki, kuri atsauksies mūsu aicinājumam sadarboties, iegūs arī jaunu pieredzi vēstures pētīšanā.

Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, esam gatavi projektu veikt attālināti (digitālā veidā, bez tiešas komunikācijas).

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm 

Projekts vistiešāk atbilst VPR 2020 prioritāšu 4. punktam “Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.” Topošais pētījums saistīts ar izcilām, bet mūsdienās maz zināmām personībām un vietām, kur šīs personības dzīvojušas un strādājušas.

Projekts atbilst arī VPR 2020 prioritāšu 2. punktam “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, jo pētījuma objekts ir cilvēki, kuri devuši būtisku ieguldījumu vidzemnieku identitātes veidošanā (dziesmu svētku tradīcija, mūzikas kultūra, grāmatniecība).

Projekts lielā mērā atbilst arī VPR 2020 prioritāšu 3. punktam “ Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā”, jo projekta gaitā sadarbosimies ar visu projektā iesaistīto novadu interesentiem, neatkarīgi no tā, vai šī sadarbība notiks tiešā vai digitālā saskarsmē.

Foto autors: Nezināms autors. No J. Poļa arhīva, Biedrība "Latviskais mantojums"