Īstenošanas vieta:
Skrāģu krogs, Zosēni, Jaunpiebalgas novads
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta izmaksas:
2800.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Pasākuma mērķis: Paaugstināt kultūrvides kvalitāti un nodrošināt sabiedrībai iespēju baudīt augstvērtīgus profesionālās mākslas produktus un pasākumus. Pieminēt un atzīmēt pirmās latviešu nacionālās operas “Baņuta” pirmizrādes 100. gadadienu, atspoguļojot Latvijas operas mākslas sarežģītību un daudzveidību 8. Profesionālās mākslas dienas ietvaros 22. augustā Zosēnos pie "Skrāģu Kroga".
Kopjot un uzturot mūsu nacionālo identitāti un sekmējot savu sakņu un vēstures apzināšanos, ir svarīgi pieminēt nozīmīgus kultūras notikumus, novērtēt to nozīmi un ielikto pamatu mūsdienu kultūras dzīves attīstībai. Iepriekšējo gadu atsaucība pierāda pasākuma nepieciešamību popularizēt, bagātināt cilvēka izpratni par kultūru un celt godā kultūras mantojuma bagātības. Šai kontekstā viscaur varam sajust pirmās Latviešu nacionālās operas ‘‘Baņuta‘‘ tekstu autora Artūra Krūmiņa un komponista Alfrēda Kalniņa klāt esamību viņu dzimtajās mājās ‘‘Skrāģu Krogā‘‘.

“Baņutas” ceļš ir gājis kopsolī ar mūsu valsts likteņgaitu gan prieka un svinīga pacēluma, gan izmisuma un traģikas pilnos brīžos. Tieši šeit – Skrāģu krogā – operas “Baņuta” brīvdabas uzvedums Zosēnu pagastā (tagad – Jaunpiebalgas novadā) pie Skrāģu kroga 1999. gadā šķita kaut kas neiespējams. Bet izrādījās, ka var realizēt arī gluži neticamas lietas, ja pie darba ķeras profesionāļi. Šogad "BAŅUTAI 100", un ir pelnījusi, lai garu klātesamībai notiktu pasākums, kas veltīts pirmajai Latviešu nacionālai operai "Baņuta".

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “Pirmajai Latviešu nacionālajai operai ‘’BAŅUTAI -100’’” atbilst Vidzemeskultūras programmas prioritātei:

1.5.2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums.

Projektā iekļautās kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, to popularizējot un nododot tālākam paaudzēm.

Foto: Zosēnu kultūras un sabiedriskais centrs
Foto autors: Anna Strode