Īstenošanas vieta:
Vestiena, Madonas novads; Dzīvā pirts, Upesrūķu pirts, Pirts Rozēni, Romualda Lamserta pirts
Iesniedzējs:
Biedrība "Latvju pirts un spa asociācija"
Projekta izmaksas:
4000.00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta ietvaros tiks organizēts pirtnieku pieredzes apmaiņu veicinošs un izpratni veidojošs pasākums – FORUMS "PIRTS RITUĀLS" (ar praktiskās pieredzes apmācības ciklu). Foruma ietvaros plānots nodrošināt latviskās pirts kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu no vidzemnieku iniciatīvas un uzņēmības skatu punkta, izvēršot rezultātu Latvijas kontekstā.

Forums tiek paredzēts kā pirts profesionāļu pieredzes apmaiņa un kvalitatīva diskusija, atbildot uz jautājumu, kas tad ir latviskais pirts rituāls, kas tajā iekļauts, kādā secībā un kādiem dabas materiāliem un nemateriāliem līdzekļiem sasniedzams, lai apzinātu un apkopotu šo būtisko, kultūrvēsturisko Pirts pamatvērtību mūsdienu griezumā.

Forumā gūtā pieredzes apmaiņa, radītā izpratne un teorētiskās atziņas tiks praktiski izmantotas, izstrādājot latviskās pirts rituāla pamatu, paaugstinot profesionālo konkurētspēju un veicinot unikālā pirts labsajūtas tūrisma izaugsmi nākotnē Vidzemes reģionā. Vidzemes iedzīvotāji foruma rezultātā gūtās atziņas varēs apgūt praktiski, izmēģinot un bezmaksas apgūstot pirts rituāla pamatus pirtiņā apmācību ciklā "PIRTS RITUĀLS".

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

– Radošās iniciatīvas: jaunu zināšanu apguve, pieredzes apmaiņa
– Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana: izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība
 

Foto autore: Alise Pavloviča